Tee rahastomerkintä

eQ Kehittyvät Markkinat Osi...

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 2,5 % Sarja 1 T 2,5 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Avaintietoesite
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, jotka maksavat hyvää ja vakaata osinkoa, mutta samalla kasvattavat liiketoimintaansa.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 400 valikoiduilta tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahastoon valitaan tarkemman analyysin perusteella 30–40 näkemyksemme mukaan parasta sijoitus­kohdetta.

Jos haluat sijoittaa osinkoteemalla myös kehittyvillä osakemarkkinoilla, on tässä sijoitustyyliltään ainutlaatuinen rahasto käyttöösi. Osakemarkkinoilla yleisesti ja kehittyvillä osakemarkkinoilla erityisesti sijoitusajan tulisi olla pitkä.

Asiakastiedote eQ Aasia ja eQ KM Osinko rahastojen osuudenomistajille

Asiakastiedote eQ Venäjä ja eQ KM Osinko rahastojen osuudenomistajille

Rahaston uudet säännöt 21.1.2022 alkaen

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -0,08 %
Tuotto 3 kuukautta 5,16 %
Tuotto 6 kuukautta -6,90 %
Tuotto YTD -1,50 %
Tuotto 1 vuosi 10,05 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 12,05 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 257,39/204,69
Ylin/alin 3v 257,39/136,56
Volatiliteetti 1kk 13,76
Volatiliteetti 1v 16,45

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.