Tee rahastomerkintä

eQ Sininen Planeetta

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,50 % Sarja 1 T 1,50 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Sininen Planeetta on kestävän kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävää kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavilla eQ Sininen Planeetta -rahaston rahastoesitteessä

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 4,25 %
Tuotto 3 kuukautta 4,49 %
Tuotto 6 kuukautta -1,38 %
Tuotto YTD 7,28 %
Tuotto 1 vuosi 2,39 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 8,15 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 379,29/325,32
Ylin/alin 3v 410,40/276,21
Volatiliteetti 1kk 11,60
Volatiliteetti 1v 16,48

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.