Tee rahastomerkintä

eQ Frontier Osake

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisen kuukauden 15. ja 31. päivä, jos ne ovat pankkipäiviä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä viisi (5) pankkipäivää ennen merkintäpäivää klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 % min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 2,5 %
Sarja 1 T 2,5 % Sarja 2 K 1,50 % + tuottosidonnainen palkkio (15% siitä osasta tuottoa joka ylittää palkkiokynnyksen 3,5% p.a.)

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin vähiten kehittyneillä ja pienemmillä markkinoilla eli Frontier-markkinoilla toimiviin yrityksiin. Rahasto voi myös sijoittaa toisiin rahastoihin. Frontier-markkinoihin kuuluvat esimerkiksi Vietnam, Romania, Marokko, Kazakstan, Nigeria, Slovenia, Sri Lanka ja Bangladesh.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Frontier Markets Net Return Index, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Frontier Osake -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -3,60 %
Tuotto 3 kuukautta -0,09 %
Tuotto 6 kuukautta -1,32 %
Tuotto YTD 0,32 %
Tuotto 1 vuosi -4,70 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 14,81 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 190,41/166,86
Ylin/alin 3v 206,73/113,27
Volatiliteetti 1kk 9,62
Volatiliteetti 1v 9,84

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.