Tee rahastomerkintä

eQ Euro Valtionobligaatio

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,40 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Euroalueen maat ovat sitoutuneet EU:n asettamiin energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Rahaston vertailuindeksi on ICE BofAML Euro Government Index, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Euro Valtionobligaatio -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -0,17 %
Tuotto 3 kuukautta 2,32 %
Tuotto 6 kuukautta -2,13 %
Tuotto YTD 1,87 %
Tuotto 1 vuosi -6,32 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta -5,05 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 164,67/147,51
Ylin/alin 3v 184,23/147,51
Volatiliteetti 1kk 6,13
Volatiliteetti 1v 8,49

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.