Tee rahastomerkintä

eQ Maailma

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%, min. 20€
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,50 %
Sarja 2 K 0,00 %
Sijoittaja maksaa eQ Maailman sarjakohtaisen hallinnointipalkkion ja eQ Maailma maksaa sijoituskohteistaan normaalit hallinnointipalkkiot
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Maailma on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. eQ Maailma sijoittaa eQ:n valitsemiin osakerahastoihin. Sijoittamisessa painotetaan maantieteellisiä alueita ja teemoja, jotka hyötyvät eniten vallitsevasta suhdannevaiheesta ja globaaleista trendeistä. 

eQ Maailma on yksityissijoittajalle verotehokas vaihtoehto, sillä kaikki rahaston sisällä tapahtuvat sijoitusinstrumenttien vaihdot tapahtuvat ilman veroseuraamuksia. Yksityissijoittajaa verotetaan eQ Maailma rahastosijoituksen osalta vasta silloin, kun hän lunastaa rahasto-osuuksiaan ja mikäli lunastuksesta syntyy luovutusvoittoa.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa laajasti osakemarkkinoille eQ:n salkunhoito-osaamista hyödyntäen. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi sijoitusajan olla pitkä. 

eQ Maailma rahaston nimi oli aiemmin Aurejärvi Best Global Ideas. Rahasto on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 14.2.2020 alkaen.

Rahaston uudet säännöt 21.1.2022 alkaen

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 0,63 %
Tuotto 3 kuukautta 3,73 %
Tuotto 6 kuukautta 2,51 %
Tuotto YTD -1,99 %
Tuotto 1 vuosi 20,29 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 14,80 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 171,85/135,18
Ylin/alin 3v 171,85/85,36
Volatiliteetti 1kk 12,06
Volatiliteetti 1v 10,13

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.