Tee rahastomerkintä

eQ Vaihtuva Korko

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,30 % Sarja 1 T 0,30 %
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Sijoitusrahasto eQ Vaihtuva Korko on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin valtioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin vaihtuvakorkoisiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on kolmen kuukauden Euribor-koron noteerauksista laskettu indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Vaihtuva Korko -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk 0,38 %
3 kk 1,10 %
Vuoden alusta 2,66 %
12 kk 4,94 %
3 v p.a. 2,08 %
Perustamisesta p.a. 0,98 %
2023 5,48 %
2022 -1,56 %
2021 -0,02 %
2020 0,03 %
2019 1,33 %
Volatiliteetti 12 kk 0,26 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.