Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Indeksi

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,5 % Sarja 1 T 0,5 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Eurooppa Indeksi on passiivisesti hoidettu, Euroopan osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard European Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on MSCI Europe Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston MSCI Europe Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkiä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Indeksi -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -3,33 %
Tuotto 3 kuukautta 3,67 %
Tuotto 6 kuukautta 13,54 %
Tuotto YTD 4,29 %
Tuotto 1 vuosi 0,29 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 15,62 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 251,14/207,09
Ylin/alin 3v 257,30/154,49
Volatiliteetti 1kk 18,93
Volatiliteetti 1v 16,58

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.