Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Pienyhtiö

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio

1,00%, min. 20€

Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,70% Sarja 2 K 0,90% + tuottosidonnainen palkkio (15% siitä osasta tuottoa joka ylittää palkkiokynnyksen 3,5% p.a.)
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Eurooppa Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa eurooppalaisten laadukkaan kasvupotentiaalin omaavien, pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sijoituskohteen vahvaa markkina-asemaa omalla alallaan tai markkina-alueellaan.

Yhtiövalinnassa hyödynnetään kvantitatiivista seulontamallia, jonka perusteella lähempään tarkasteluun valitaan noin 500 valikoiduilta tunnusluvuiltaan mielenkiintoisinta yhtiötä. Rahasto sijoittaa tarkemman yhtiökohtaisen analyysin perusteella noin 30-50 näkemyksemme mukaan parhaaseen sijoituskohteeseen.
Jos sinua kiinnostavat Euroopan pienet ja kasvavat pörssiyhtiöt, on tässä erinomainen rahasto käyttöösi. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi sijoitusajan olla pitkä.

eQ Eurooppa Pienyhtiö rahaston nimi oli aiemmin Aurejärvi European Small & Mid Cap. Rahasto on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 14.2.2020 alkaen.

Rahaston uudet säännöt 21.1.2022 alkaen


Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 0,78 %
Tuotto 3 kuukautta -1,48 %
Tuotto 6 kuukautta -6,87 %
Tuotto YTD -3,81 %
Tuotto 1 vuosi 24,46 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 20,50 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 35,38/26,15
Ylin/alin 3v 35,38/12,48
Volatiliteetti 1kk 14,86
Volatiliteetti 1v 13,67

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.