Tee rahastomerkintä

eQ Euro Investment Grade

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,65 % Sarja 1 T 0,65 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Avaintietoesite
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Euro Investment Grade on eQ:n aktiivisesti hoitama korko­rahasto, joka sijoittaa pääasiassa euro­määräisiin, yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirja­lainoihin, joiden luotto­luokitus on parempi kuin BB Standard & Poors’in luotto­luokitus­asteikolla tai sitä vastaavan kansainvälisen luokitus­laitoksen luokitus. Jos sijoitukset eivät ole euromääräisiä, ne suojataan euroiksi eli rahasto ei ota valuutta­kurssi­riskiä.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä yrityslainojen tarjoamista lisätuotto­mahdolli­suuksista suhteessa valtion­lainoihin. Rahaston suositeltu sijoitus­horisontti on useampia vuosia.

Rahaston uudet säännöt 21.1.2022 alkaen 

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -1,21 %
Tuotto 3 kuukautta -1,19 %
Tuotto 6 kuukautta -1,85 %
Tuotto YTD -0,72 %
Tuotto 1 vuosi -1,03 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 2,52 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 247,95/241,57
Ylin/alin 3v 247,95/213,99
Volatiliteetti 1kk 1,53
Volatiliteetti 1v 1,69

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.