Yhtiökokous 2024

Yhtiökokouksen 21.3.2024 materiaali:

eQ Oyj - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

eQ Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 

eQ Oyj - Palkitsemisraportti 2023

eQ Oyj - Vuosikertomus 2023 

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2024 

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokouksen 27.3.2023 materiaali:

eQ Oyj - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

eQ Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Oyj - Osakkeenomistajat ehdottavat Päivi Armista Lotta Kopran tilalle hallitukseen

eQ Oyj - Yhtiöjärjestys (päivitetty)

eQ Palkitsemisraportti 2022

eQ Vuosikertomus 2022

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2023

Yhtiökokous 2022

Yhtiökokouksen 23.3.2022 materiaali:

eQ Oyj - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

eQ Oyj - Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Palkitsemisraportti 2021

eQ Vuosikertomus 2021

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2022

Osakkeenomistajien kysymys eQ Oyj Yhtiökokous 2022 ja eQ:n vastaus

Yhtiökokous 2021

Yhtiökokouksen 24.3.2021 materiaali:

eQ Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.03.2021 esityslista

eQ Oyj - Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Oyj - Hallituksen suositus ja ehdotus yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi

eQ Toimielinten palkitsemisraportti 2020

eQ Toimielinten palkitsemispolitiikka 2021

eQ Oyj Vuosikertomus 2020

eQ Oyj Yhtiökokouksen pöytäkirja 2021

Yhtiökokous 2020

Yhtiökokouksen 25.3.2020 materiaali:

Yhtiökokous 2020 - Muutos kokouspaikkaan 

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 esitysmateriaali 

Yhtiökokous 2020 - Korona-viruksen takia muuttuneet järjestelyt 

Yhtiökokouskutsu 2020

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

eQ Toimielinten palkitsemispolitiikka

eQ Oyj vuosikertomus 2019

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2020

Yhtiökokous 2019

Yhtiökokouksen 25.3.2019 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2019

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 

eQ Oyj vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Tilintarkastajan raportti

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2018

Yhtiökokouksen 28.3.2018 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2018

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 

eQ Vuosikertomus 2017 

Toimitusjohtajan katsaus 

Tilintarkastajan raportti

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokouksen 29.3.2017 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2017

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2017 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle 

Vuosikertomus 2016 

Toimitusjohtajan katsaus

Tilintarkastajan raportti

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2016

Yhtiökokouksen 30.3.2016 materiaali:

Yhtiökokouskutsu 2016

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Vuosikertomus 2015

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2015

Yhtiökokouksen 25.3.2015 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Vuosikertomus 2014

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2014

Yhtiökokouksen 27.3.2014 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Vuosikertomus 2013

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokous 2013

 Yhtiökokouksen 26.3.2013 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiokokouksen esityslista

Ehdotus hallituksesta

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikertomus 2012

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2012

Yhtiökokouksen 13.3.2012 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Osakkeenomistajien ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Vuosikertomus 2011

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2011

Ylimääräisenyhtiökokouksen 22.9.2011 materiaali:

Amanda Capital Oyj ylimääräinen yhtiökokouskutsu 22.9.2011

Amanda Capital Oyj ylimääräinen yhtiökokous esityslista

Amanda Capital Oyj varojen jakoa koskevat päätökset

Amanda Capital Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

Amanda Capital Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä tapahtumista

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 16.3.2011 materiaali:

Amanda Capital Oyj yhtiökokouskutsu 16.03.2011

Amanda Capital Oyj varsinaisen yhtiökokouksen 2011 esityslista

Amanda Capital Oyj hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Yhtiökokous 2011 ehdolla olevien hallituksen jäsenten CV:t

Vuosikertomus 2010

Toimitusjohtajan katsaus 2011

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2010

Yhtiökokous 14.4.2010 materiaali:

Yhtiökouskutsu

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokous 2009

Yhtiökokous 30.3.2009 materiaali:

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen pöytäkirja