Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säädösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. eQ Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan. eQ Oyj:n hallitus nimitti Mikko Koskimiehen eQ Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2021 alkaen..

eQ-konsernilla on johtoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Johtoryhmään kuuluvat yhtiön operatiivisen liiketoiminnan johtajat ja talousjohtaja sekä lakiasioista vastaava johtaja. Johtoryhmän pääasiallinen tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa. eQ Oyj:n hallitus nimittää ja erottaa johtoryhmän jäsenet, määrittää heidän vastuualueensa ja päättää jäsenten palvelusuhteen ehdoista.

Kuva: Mikko Koskimies

Mikko Koskimies, puheenjohtaja

Mikko Koskimies, KTM, (s. 1967) on eQ Oyj:n ja eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtajaja ja on työskennellyt eQ:ssa vuodesta 2012 alkaen. Hän on aikaisemmin toiminut Pohjola-konsernin johtoryhmässä Varainhoito-liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana ja Pohjola Varainhoidon toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimi vuosina 1998-2005 Alfred Bergin Omaisuudenhoidossa toimitusjohtajana. Tätä ennen hän työskenteli Nordea-konsernin useissa eri johtotehtävissä 1989–1997, joista 1993–1997 Merita Bank Luxembourg S.A. Luxemburgissa.

Kuva: Staffan Jåfs

Staffan Jåfs

Staffan Jåfs, KTM (s.1974) vastuualueena ovat Private Equity varainhoito ja konsernin oma pääomarahastosijoitustoiminta. Staffan on työskennellyt pääomasijoitusalalla vuodesta 2000 ja eQ:ssa vuodesta 2007. Tätä ennen hän toimi Proventure Oy:ssa talousjohtajana vuosina 2000-2007, vastuualueena konserniyhtiöiden taloushallinto. Ennen tätä Staffan toimi hotelli- ja ravintolaketju Kantarelliksessa talouspäällikkönä.
Kuva: Antti Lyytikäinen

Antti Lyytikäinen 

Antti Lyytikäinen, KTM, (s. 1981) on eQ-konsernin talousjohtaja. Antti on työskennellyt alalla vuodesta 2004 ja eQ:ssa vuodesta 2011 alkaen. Ennen siirtymistään eQ:lle hän työskenteli Aberdeen Asset Management-konsernissa vuosina 2008-2011 vastaten konsernin kiinteistöpääomarahastojen taloushallinnosta. Tätä ennen hän toimi tilintarkastajana mm. KPMG:n Financial Services -yksikössä.

 Kuva: Juha Surve Juha Surve

Juha Surve, OTM, KTM, (s. 1980) on eQ-konsernin lakiasioista vastaava johtaja, ja hän toimii eQ Oyj:n hallituksen sihteerinä. Juha on työskennellyt alalla vuodesta 2003 ja eQ:ssa vuoden 2012 alusta alkaen. Ennen siirtymistään eQ:lle hän työskenteli Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla vuosina 2008-2012 hoitaen erityisesti yrityskauppoja sekä arvopaperimarkkina- ja yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja. Tätä ennen hän toimi yli viiden vuoden ajan erilaisissa varainhoitoon liittyvissä tehtävissä mm. OP-Pohjolassa ja Nordeassa.