Yhtiön hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Mikäli tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

eQ Oyj:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Ilveskoski.

Tilintarkastajien palkkiot

Riippumattomille tilintarkastajille on maksettu vuonna 2022 tilintarkastuksen palveluista 94 400 euroa (2021: 47 600 euroa) ja muista kuin tilintarkastuspalveluista 10 800 euroa (2021: 8 200 euroa).