Janne Larma

Janne Larma
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2021

Syntymävuosi: 1965

Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri, Hanken Svenska handelshögskolan

Keskeinen työkokemus:
2011-2021 eQ Oyj, toimitusjohtaja
2004-2009 eQ Pankki, johtoryhmän jäsen
2000- Advium Corporate Finance Oy, toimitusjohtaja
1998-2000 Enskilda Securities, investointipankkitoiminnan johtotehtävät
1993-1998 Alfred Berg, investointipankkitoiminta
1988-1992 Kansallis-Osake-Pankki, investointipankkitoiminta

Keskeiset luottamustehtävät:
Notalar Oy, hallituksen puheenjohtaja; Inkoo Shipping Oy, hallituksen jäsen; Rettig Group Oy Ab, hallituksen jäsen; Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen; Meripuolustussäätiö SR hallituksen jäsen
Ei riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Kuva: Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2011

Syntymävuosi: 1966

Koulutus:
Agrologi, Högre Svenska Läroverket, Turku

Keskeinen työkokemus:
2008- johtotehtävät perheen omistusyhtiöissä vastuualueena rahoitus ja sijoitukset
2005 eQ Oyj ja eQ Pankki Oy, toimitusjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät:
Sampo Oyj, hallituksen jäsen; Paavo Nurmi säätiö, hallituksen jäsen; Anders Wall Säätiö, hallituksen jäsen;Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, hallituksen puheenjohtaja; Topsin Investments S.A., hallituksen puheenjohtaja; Fennogens Investments S.A, hallituksen puheenjohtaja.
Ei riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Kuva: Nicolas Berner

Nicolas Berner
Hallituksessa vuodesta 2013

Syntymävuosi: 1972

Koulutus:
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Keskeinen työkokemus:
2011- Berner Oy, hallinto- ja kehitysjohtaja
1998-2011 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Partner

Keskeiset luottamustehtävät:
Berner Oy, hallituksen jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Kuva: Timo Kokkila
Timo Kokkila
Hallituksessa vuodesta 2016

Syntymävuosi: 1979

Koulutus:
Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu Espoo

Keskeinen työkokemus:
2016- Pontos Group, toimitusjohtaja
2011-2015 Pontos Group, sijoitusjohtaja
2008-2011 SRV Yhtiöt Oyj, hankekehityspäällikkö
2006-2008 SRV Yhtiöt Oyj, kehitysinsinööri
2004-2006 Kampin Keskus Oy, suunnittelija

Keskeiset luottamustehtävät
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen; Valmet Automotive Oy, hallituksen jäsen; SRV Yhtiöt Oyj hallituksen varapuheenjohtaja; Pontos Oy, hallituksen jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kuva: Thomas von Rettig Tomas von Rettig
Hallituksessa vuodesta 2019

Syntymävuosi: 1980

Koulutus:
BBA (Bachelor of Business Administration), Arcada ammattikorkeakoulu
CEFA -tutkinto, Hanken Svenska handelshögskolan

Keskeinen työkokemus:
2016-2019 Rettig Group Oy Ab, toimitusjohtaja
2011-2015 Rettig Group Oy Ab, kehitysjohtaja, yritysrahoitus- ja kehitysjohtaja
2008-2011 Rettig Asset Management Oy Ab, salkunhoitaja, vanhempi salkunhoitaja
2006-2008 Skandinaviska Enskilda Banken, Middle Office -toiminto
Keskeiset luottamustehtävät:
Purmo Group Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Rettig Capital Oy Ab, hallituksen jäsen
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Paivi Arminen
Päivi Arminen
Hallituksessa vuodesta 2023

Syntymävuosi: 1978

Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu

Keskeinen työkokemus:
2008–2021 EQT Partners AB, Infrastruktuurisijoitusten yksikkö, Managing Director, Director, Associate
2005–2008 Danske Bank A/S / Sampo Pankki Oyj, Velkapääomamarkkinat-yksikkö, Vice President, Assistant Vice President
2004–2005 Evli Oyj, osakeanalyytikko
Keskeiset luottamustehtävät:
2023- Interogo Holding AG, Infrastruktuurisijoitusten sijoituskomitean jäsenen
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Päivitetty 03.04.2023