Tee rahastomerkintä

eQ Mandaatti

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,7 % Sarja 2 K 0,0 % Sijoittaja maksaa eQ Mandaatin sarjakohtaisen hallinnointipalkkion ja eQ Mandaatti maksaa sijoituskohteistaan normaalit hallinnointipalkkiot
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja Sarja 1
Avaintietoasiakirja Sarja 2
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Erikoissijoitusrahasto eQ Mandaatti on eQ:n aktiivisesti hoitama yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille. Allokaatiota muutetaan eQ:n näkemyksen mukaan. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin muihin rahastoihin. Enemmistö rahaston sijoituskohteista on aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Mandaatti -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

eQ Mandaatti 1 K · eQ Mandaatti 2 K

Tuottokehitys
1 kk 0,09 %
3 kk 2,43 %
Vuoden alusta 5,51 %
12 kk 10,80 %
3 v p.a. 1,79 %
Perustamisesta p.a. 5,53 %
2023 11,90 %
2022 -13,81 %
2021 13,94 %
2020 4,11 %
2019 15,66 %
Volatiliteetti 12 kk 4,83 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.