eQ Oyj:n tavoitteena on jakaa tilikauden tulos osinkona. Osingon lisäksi eQ Oyj voi palauttaa omistajille pääomia sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautusta voidaan maksaa konsernin saamasta kassavirrasta tilikauden tuloksen ylittävältä osalta. Osingon ja mahdollisen pääomanpalautuksen jaossa huomioidaan kuitenkin maksukyky, viranomaisen asettamat pääomavaatimukset sekä liiketoiminnan kehitystarpeet.