Rettig Group Oy Ab:n 31.5.2024 omistustiedot näkyvät omistajarekisterissä virheellisinä johtuen Rettig Group Oy Ab:n (”Rettig”) arvo-osuustilinhoitajan teknisestä virheestä arvo-osuustilitietojen kirjaamisessa. Rettig Group Oy Ab:n omistuksesta puuttuu 125 000 osaketta ja tämä omistus on merkitty 31.5.2024 omistajarekisterissä tytäryhtiö Rettig Group Ab:n nimiin.