Optio-ohjelma 2022

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan yhteensä enintään 880 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelmasta 2022 on myönnetty eQ-konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille yhteensä 880 000 optio-oikeutta.

eQ Oyj Optio ohjelman 2022 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2022 alkaa 1.4.2025 ja päättyy 30.4.2027. Kukin optio-oikeus 2022 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 21,85 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.
 

Päivitetty 14.05.2024