Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä.

eQ Oyj:n liputusilmoitukset ovat saatavilla tiedotearkistosta valitsemalla tiedotetyypeistä 'Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote'.