06.07.2018
eQ CO2 sijoitusrahaston nimi muuttuu,  uusi nimi on eQ Sininen Planeetta
eQ Rahamarkkina -rahasto muuttuu lyhyen koron rahastoksi

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 6.6.2018 muuttaa hallinnoimansa eQ CO2 –rahaston nimen ja uusi nimi on eQ Sininen Planeetta. Tämä kuvaa paremmin rahaston toimintaa. Sääntöihin ei tehty muita muutoksia.

Lisäksi hallitus päätti muuttaa Sijoitusrahasto eQ Rahamarkkinan sääntöjä. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko ja rahaston varojen sijoittamista koskevaa kohtaa (5 §) muutettiin mm. siten, että rahaston sijoituksia hankittaessa pyritään salkunhoitajan näkemyksen mukaan sijoittamaan hyvän luottoluokituksen korkoinstrumentteihin.

Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia, eikä muutosten hyväksyminen edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Finanssivalvonta on hyväksynyt rahastojen sääntömuutokset 13.6.2018 ja 3.7.2018 ja ne tulevat voimaan 8.8.2018.

Rahaston nykyiset ja uudet säännöt ja avaintietoesitteet sekä lisätietoja on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi/rahastot, eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse eQ:n Asiakaspalvelusta klo 8-16, puh 09-6817 700.

eQ Rahastoyhtiö Oy
Hallitus

eQ Sininen Planeetta säännöt voimaan 8.8.2018 KIID eQ Sininen Planeetta

eQ Lyhyt Korko säännöt voimaan 8.8.2018 KIID eQ Lyhyt Korko