18.01.2017
eQ Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 16.6. ja 15.12.2016 eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt erikois-sijoitusrahastojen sääntömuutoksista. Sääntömuutokset on toimitettu  Finanssivalvonnalle tiedoksi 10.1.2017 ja ne tulevat voimaan 19.2.2017.

Muutoksilla on täsmennetty rahastojen varojen sijoittamista (4 §), merkintöjä (6 §) ja lunastuksia (7 §) koskevia kohtia, lisätty uusi pykälä rahastossa käytössä olevasta, rahasto-osuuden arvoon vaikuttavasta hinnoittelu-menetelmästä (8 §), tarkennettu merkintäkulujen enimmäismäärää ja lunastuskulujen määräytymistä ja hyvittämistä (9 §), selvennetty rahaston varoista maksettavia kuluja, mm. poistamalla rahastoilta kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat kulut (10 §) sekä täsmennetty termejä ja tehty muita teknisiä muutoksia.

Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia, eikä muutosten hyväksyminen edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja sääntömuutoksista, nykyiset ja uudet säännöt sekä avaintietoesitteet on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse 09-6817 8700.


eQ Rahastoyhtiö Oy


eQ Hoivakiinteistöt säännöt Voimaan 19.02.2017

KIID eQ Hoivakiinteistöt Voimaan 19.02.2017

eQ Liikekiinteistöt säännöt Voimaan 19.02.2017

KIID eQ Liikekiinteistöt Voimaan 19.02.2017