15.01.2016

Pariisin ilmastokokous COP21 päättyi 8.12.2015 julkaistuun sopimukseen, jota voidaan pitää jo nyt historiallisena. 195 maata sopivat yhteisestä globaalista tavoitteesta rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen teollistumista edeltävään aikaan verrattuna. Ensimmäistä kertaa kehittyneet ja kehittyvät maat lähentyivät toisiaan merkittävällä tavalla ja uusia taloudellisia mekanismeja on luvassa, joilla pyritään globaalisti kestävään kehitykseen hiilidioksidipäästöjen vastaisessa taistelussa. Vaikka työtä on paljon jäljellä, voidaan todeta että maailmanlaajuinen visio tavoitteesta ja siitä miten tavoitteeseen päästään, on vahva. Kokouksessa läsnä olleiden yritysten, kaupunkien, sijoittajien ja valtiovallan edustajien toimesta annettiin lukuisia omia erillisiä lupauksia ja julkilausumia, joissa kaikissa näkyy sama henki – hihat on nyt kääritty konkreettisen toiminnan edistämiseksi. Pariisin Henki on varsinaista ilmastosopimusta suurempi asia: globaalin energiatalouden muutos kohti matalampaa hiilijalanjälkeä tulee vääjäämättömästi vaikuttamaan maailmantalouteen pitkään. Muutos tapahtuu, sen huomiotta jättäminen on merkittävä riski, mutta päällimmäisenä Pariisin Hengessä näkyy nyt entistä voimakkaammin muutoksen tuomat mahdollisuudet.

Nyt sovitut tavoitteet ovat kovia. Energiatalouden muuttaminen tulee kestämään vuosia ja se tulee vaatimaan merkittäviä investointeja. Energia on läsnä kaikkialla maailmantaloudessa. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että pelkästään nykyiset tiedossa olevat investointisuunnitelmat vuoteen 2040 mennessä ovat yhteenlaskettuna noin 68 biljoonaa dollaria – tässä on mukana kaikki energiamuodot ja energiatalousratkaisut mukaan lukien mm. rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. IEA arvioi, että kahden asteen lämpenemisen kanssa yhdenmukainen investointimäärä uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen olisi 16,5 biljoonaa dollaria. Energiatalous on valtava kokonaisuus, ja vaikka ”puhdistuskustannukset” vaikuttavat suurilta, eivät luvut vaikuta laajemmassa tarkastelussa lopulta mahdottomilta. Puhtaamman energiatalouden kasvupotentiaali on kuitenkin huima, kun muistetaan että nyt lähdetään liikkeelle hyvin alhaisista tasoista. Pariisin kokouksen myötä vahvistui tahtotila sille, että puhtaamman energian osuus globaalin energiatalouden kakusta kasvaa merkittävästi.

Näkemyksemme mukaan energiatalous tulee muuttumaan historiallisesti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana energiatoimialaa on ajanut eteenpäin perusenergian kysynnän kasvu, jota on kiihdyttänyt kehittyvien markkinoiden energiatarpeen raju nousu. Ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidipäästötavoitteiden myötä seuraava kasvu tulee tapahtumaan energiatalouden sisällä. Energiatoimialalla tullaan näkemään voittajia ja häviäjiä, ja muutosta tulee tarkastella laajasti. Siksi me eQ:sa puhumme energiataloudesta, emmekä enää energiatoimialasta siten kuin se perinteisesti määritellään energiantuotantolähtöisesti. Uuden energiatalouden toimijat tulevat olemaan uusiutuvan energian tuottajien lisäksi mm. teknologiayhtiöt, jotka tuovat ratkaisuja liikenteeseen ja teollisuuden energian kulutukseen. Teollinen internet ja sähköistyvä autoilu sisältävät huikeita kasvumahdollisuuksia. Rakennukset ja teollisuus kattavat kehittyneissä maissa noin kolmanneksen hiilidioksidikuormasta, sähkön tuotanto rasittaa kolmanneksella ja puuttuva kolmannes tulee liikenteen päästöistä. Näistä elementeistä löytyvät matalamman hiilijalanjäljen mukaisen tulevaisuuden energiatalouden ratkaisijat ja voittajat.

eQ Rahastoyhtiön hallitus päätti 15.12.2015 muuttaa nykyisen eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia -rahaston nimen tulevaisuuden energiataloutta paremmin kuvaavaksi. Rahaston uusi nimi on eQ CO2 (lisätietoa muutoksesta 7.1.2015 julkaistussa tiedotteessamme). Rahaston sijoituspolitiikka muutettiin jo kesällä ja rahasto hakee voittajia yllä mainitun hiilidioksidipäästöjen kolmijaon mukaisista teemoista. Sijoittajina teemme koko ajan työtä tulevaisuuden mahdollisuuksien löytämiseksi. Meillä on pitkä kokemus energiatoimialasta ja tehdyt muutokset edustavat vahvaa näkemystämme siitä, että tulevaisuuden energiatalous on myös erinomainen sijoitusteema. Rahastomme nimenmuutos olkoon oma osoituksemme Pariisin Hengen siirtämisestä käytännön toimiin.

Pariisin historiallisen kokouksen vaikutukset tulevat näkymään laajasti. Ensimmäinen todella merkittävä askel otettiin Yhdysvalloissa, jossa Kongressi pääsi historialliseen verosopuun uusiutuvan energia verokannustimien jatkamisella. Aiemmin vuonna 2016 päättyviksi aiotut aurinkoenergian ja tuulivoiman kannustimet jatkettiin 2020-luvulle, mikä takaa edellytykset Yhdysvaltojen teknologiselle ja tuotannolliselle johtajuudelle uusiutuvan energian käytössä pitkälle tulevaisuuteen. Samassa yhteydessä sovittiin tutkimus- ja tuotekehityskannustimista, jotka edelleen tukevat USA:n teknologiaponnistuksia myös energiatalouden rintamalla. eQ CO2 sijoittaa merkittävästi Yhdysvaltoihin ja olemme jo nyt mukana monissa alueen uuden energiatalouden yhtiössä. Pariisin Henki näkyy jo sijoitustuotoissamme ja markkinat ovat olleet syystäkin innoissaan monen salkkuyhtiömme näkymistä. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Energiatalouden muutos on pitkä prosessi – sopimukset on allekirjoitettu, julistukset on tehty, nyt on aika panna raha poikimaan.

eQ Varainhoito Oy, Esa Saloranta, salkunhoitaja

Tarjoamme sijoitukset uudistuvaan eQ CO2 –rahastoon ilman merkintäpalkkiota 31.3.2016 asti.

Tutustu rahastoon ja merkitse