14.11.2023

Kiinan kuluttajissa potentiaalia

Kiina

Kiinan talouden ennustetaan konsensusennusteiden mukaan kasvavan tänä vuonna viisi prosenttia ja tulevina vuosina kasvun ennustetaan tästä hieman hiipuvan. Näin ollen Kiinan talous kasvaa lähivuosina maailmantaloutta nopeammin. Ongelmia taloudessa kuitenkin riittää. Rakennussektorin jo vuosia jatkuneet ongelmat ovat johtaneet rakennusaktiviteetin hyytymiseen ja paikallishallintojen rahoituksen haasteet ovat tulleet esiin rakennussektorin ajautuessa ongelmiin. Rakennussektorin heikkoutta ovatkin paikanneet talouden muut sektorit. Siirtymä kulutusvetoiseen talouteen olisikin tärkeää Kiinan kestävän kasvun ylläpitämiseksi.

Kiinalaisten kulutuksen elpyminen on kestänyt koronarajoitusten jälkeen kauemman kuin odotettiin. Erityisesti vähittäiskauppa ja palvelut kärsivät merkittävästi koronarajoituksista. Kotitaloudet ovat Kiinassa yhä verrattain vähävelkaisia ja säästävät runsaasti. Lisäksi tulot jatkavat kasvuaan myös tulevina vuosina eli kulutuspotentiaalia Kiinasta löytyy. Kotitalouksilla olisi varaa kuluttaa enemmänkin, kunhan luottamus talouteen vahvistuu.

Yksi Kiinan talouden haasteista on tällä hetkellä viennin vaisu kehitys, kun maailmankauppa on hidastunut. Erityisesti kauppa Yhdysvaltojen kanssa on heikentynyt. Vastaavasti Kaakkois-Aasian merkitys kaupassa on kasvanut. Inflaatio on jäänyt Kiinassa huomattavan matalalle tasolle ja se kertoo vapaasta kapasiteetista Kiinan taloudessa. Talouden elvytysmahdollisuuksia kuitenkin rajoittaa hallinnon velkataakka.

Kiinalaisten pörssiyhtiöiden tulosten odotetaan kääntyvän tänä vuonna lievään kasvuun ja ensi vuodeksi kiinalaisille osakkeille odotetaan 16 prosentin tuloskasvua (MSCI China). Osakemarkkinan arvostus on tähän nähden matala. Kiinan osakemarkkinoiden (Shanghai, Shenzhen ja Hong Kong) yhteenlaskettu koko on valtava ja listattujen yritysten joukosta löytyy myös kiinnostavia sijoituskohteita.

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö -osakerahastoissa on sijoituksia Kiinan osakemarkkinoilla. Olemme viimeisen vuoden aikana kuitenkin vähentäneet Kiinan painoa rahastoissamme huomattavasti. Keskitymme sijoituksissamme erityisesti paikallisesta kasvusta hyötyville sektoreille. Myös kotimaisen kulutuksen kasvusta hyötyvät yritykset ovat kiinnostuksemme kohteena. Kiinan ulkopuolella mielenkiintomme on ollut viime aikoina erityisesti Kaakkois-Aasian maissa, jotka hyötyvät toimitusketjujen uudelleensijoittumisesta Kiinan ulkopuolelle.

Ilkka Nokso-Koivisto

Salkunhoitaja
Ilkka Nokso-Koivisto