07.11.2023

Aika kääntää katse kotimaan markkinaan

Kotiimaan_osakkeet

Suomen osakemarkkina on tänä vuonna ollut yksi heikoimmin tuottaneista markkinoista. Lokakuun loppuun mennessä Helsingin pörssi on osingot mukaan luettuna laskenut vuoden alusta mitattuna vajaa kymmenen prosenttia. Miinusmerkkistä kehitystä löytyy muistakin pohjoismaisista pörsseistä, mutta Helsinki on selvällä ”kärkipaikalla”. Ruotsia ja Norjaa ovat kurittaneet heikot kruunut ja Ruotsia lisäksi pelot kiinteistömarkkinasta. Tanskan pörssi sen sijaan on mennyt omia latujaan lääkejätti Novo Nordiskin tukemana. Mistä Helsingin pörssin heikko kehitys sitten johtuu?

Valtaosa kotimaisten pörssiyhtiöiden liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta, joten syitä ei voi etsiä kotimaan heikosta taloustilanteesta kuin vain harvojen, kotimarkkinariippuvaisten yhtiöiden osalta. Eurooppa on suomalaisille yhtiöille tärkeä vientimarkkina, joten Euroopan talouskasvun hyytyminen toki vaikuttaa. Myös Kiinan talouden hitaudella on ollut vaikutusta. Pääsyyllinen löytyy kuitenkin pörssin sektoripainotuksista. Vuosi on ollut heikko erityisesti metsäsektorin yhtiöille, jotka ovat nähneet historiallisen voimakkaan käänteen tulosluvuissaan. Sellun hinnassa on nähty raju pudotus, paperin kysyntä laskee rakenteellisesti vuosi vuodelta ja kartongin kysynnässä on nähty kova lasku varastojen purun ja loppumarkkinan kysynnän heikentymisen johdosta. Lisäksi Euroopan markkinoilla kummittelee Kiinasta tuontina tuleva halpa kartonki. Myös konepajojen viime syksynä alkanut kurssinousu katkesi osalla jo keväällä ja lopuillakin toisen kvartaalin tulosjulkistusten yhteydessä, uusien tilausten hyydyttyä. Konepajojen ja perusteollisuussektorin paino Helsingin pörssissä on noin 40 %, joten näiden yhtiöiden negatiivisella kehityksellä voi jo selittää valtaosan koko pörssin alavireestä.

Jos sitten mietitään OMX Helsinki Cap -indeksin painoltaan suurimpia yhtiöitä, löytyvät kärjestä seuraavat nimet: Neste, Sampo, Nordea, Nokia ja Kone. Näiden yhtiöiden tuotto on tänä vuonna ollut lokakuun loppuun mennessä keskimäärin -13 %. Nestettä ovat kiusanneet sekä Ruotsin jakeluvelvoitteen lasku ensi vuoden osalta, että alalle tuleva lisäkapasiteetti ja viimeisimpänä ongelmat Singaporen uuden uusiutuvien polttoaineiden linjan käynnistymisessä. Nordealla pitäisi mennä näin korkeiden korkojen aikana hyvin. Näistä kärkiyhtiöistä Nordea onkin ainoa, jonka osakkeen tuotto on tänä vuonna ollut positiivinen, joskin tuloksen parantumiseen nähden varsin maltillisesti. Pankkisektori on ollut epäsuosiossa ensin yhdysvaltalaisten aluepankkien ongelmien vuoksi ja sitten alettiin pelätä korkojen kääntymistä laskuun ja viimeistään pankkiveron pelolla onnistuttiin pelästyttämään sijoittajat. Nokia on joutunut sijaiskärsijäksi, kun teleoperaattorit joutuvat korkojen noustua pitämään kiinni kukkaronnyöreistä, eivätkä investoikaan 5G-verkkoihin. Koneen riesana on ollut Kiinan kiinteistömarkkina, eikä Euroopassakaan uudisrakentaminen ole kovin kovassa huudossa. Sampo on kärkiviisikosta ainoa yhtiö, jolla ei ole tänä vuonna ollut isompia murheenkryynejä. Tuotto myös Sammon osalta on kuitenkin jäänyt hivenen indeksikehitystä heikommaksi, huolimatta siitä, että sijoittajille pyrittiin luomaan arvoa listaamalla henkivakuutusyhtiö Mandatum omaksi yhtiökseen.

Voidaan siis todeta, että Helsingin pörssin sekä suurilla sektoreilla että suurilla yhtiöillä on kaikilla ollut kohtuullisen kurja vuosi. Tämä on poikkeuksellista siinä mielessä, että monet Helsingin pörssin isoista yhtiöistä ovat pitkällä aikavälillä onnistuneet laadukkaina yhtiöinä luomaan sijoittajille varsin hyvin arvoa. Pörssin arvostus onkin jo painunut varsin mielenkiintoisiin lukemiin. Eteenpäin katsova P/E-luku oli lokakuun lopussa 11,6, kun se viimeisen viidentoista vuoden aikana on keskimäärin ollut 16,8. Mikäli maailma pysyy geopoliittisilta uhilta koossa ja korot odotusten mukaisesti stabiloituvat, uskaltaisin väittää, että Helsingin pörssistä löytyy näihin pörssikarkeloihin taas varsin mielenkiintoisia ja edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä. Ehkä myös ulkomaalaiset sijoittajat uskaltavat taas lähteä mukaan sijoittamaan Pohjoismaihin -  näillä arvostuskertoimilla pörssistä saattaa löytyä jo jotain pois ostettavaakin.

Anne Brusila

Anne Brusila
Salkunhoitaja