16.06.2023

Miksi venture capital -markkina on yhä erittäin houkutteleva – 3 väittämää tukevaa indikaattoria

Toukokuun puolivälissä osallistuin venture capital -kumppanimme TrueBridge Capital Partners vuosikokoukseen New Yorkissa. TrueBridgen perustajat ovat olleet uraauurtavia venture capital -sijoittajia ja sijoittaneet maailmanlaajuisesti tunnetuimpiin vc-rahastoihin 1990-luvun puolivälistä lähtien. Heidän verkostonsa ja toimialatietämyksensä ovat erittäin laajat -  Forbes-lehti käyttää TrueBridge'n dataa vuosittain julkaistavissa toimialalistauksissaan, kuten Midas List ja The Next Billion-Dollar Startups.

Vc-markkinoiden perustukset ovat järkkyneet ehkäpä kovemmin kuin mikään muu omaisuusluokka viimeisen 12 kuukauden aikana. Viime aikoina otsikoita ovat hallinneet epäonnistuneen kryptopörssin FTX:n katuminen, Silicon Valley Bankin ja First Republic Bankin konkurssit, sekä varhais- että myöhäisvaiheen yhtiöiden arvostustason lasku, IPO-ikkunan sulkeutuminen ja heikentyvä varainkeruuympäristö.

Onko venture capital –markkinan houkuttelevuus kadonnut? Emme usko, että on kadonnut.  Tässä kolme keskeistä indikaattoria tueksi miksi vc-markkina on jopa poikkeuksellisen houkutteleva.

1. Siirtyminen kasvusta kannattavuuteen luo rekrytointimahdollisuuksia.

Ennen vuotta 2022 riskipääomamaailmaan tulvi ei-perinteisiä "turistisijoittajia", jotka täyttivät markkinat rahalla, etsien seuraavaa tähtiyhtiötä. Pääoman ylitarjonta johti siihen, että myös heikkolaatuiset yritykset saivat rahoitusta ja yleinen arvostustaso nousi kestämättömälle tasolle. Sijoittajilla oli tyypillisesti vähän aikaa tehdä perusteellista yritysanalyysia (ns. due diligence), ehdot olivat (hyvin) perustajaystävälliset, potentiaalisten sijoittajien jono oli pitkä ja kynnys sijoittaa oli matala.

Kun korot nousivat, makrotaloudellinen tilanne heikkeni ja osakemarkkinat kääntyivät laskuun kesällä 2022, myös sijoittajien ja yritysten toiminta muuttui.  ”Ei-perinteiset” vc-sijoittajat ovat vetäytyneet ja varainkeruu on vaikeutunut. Isot, listatut teknologiayritykset, jotka olivat sijoittaneet kasvuun kaikin keinoin, joutuvat keskittymään kannattavuuteen. Tämä tarkoittaa kustannusten karsimista ja toimintojen leikkaamista massiivisilla irtisanomisilla. Tästä syntyy valtava mahdollisuus start-up yrityksille. A-luokan kehittäjien, koodareiden ja insinöörien saatavuus työmarkkinoilla on nyt pitkästä aikaa hyvä, ja vakiintuneet teknologiayhtiöt hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Lisäksi, vakavaraisille yhtiöille tarjoutuu hyviä yritysostotilanteita sekä mahdollisuuksia hankkia kilpailijan teknologiaa etenkin, jos osalla yrityksistä rahoitustilanne heikkenee.

2. Arvostukset ovat normalisoituneet.

Mikä nousee, laskee. Venture capital -kiinnostus kasvoi huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana globaalien menestystarinoiden myötä. Korkean profiilin pörssilistautumiset ja yritystransaktiot kuten Doordash, Snowflake, ja Coinbase Pohjois-Amerikassa sekä Klarna, Spotify ja Wolt Euroopassa saivat sijoittajat liikkeelle. Teknologiayrittäjiin kohdistunut mediahuomio lisäsi entisestään kiinnostusta omaisuusluokkaan, joka ei aiemmin ollut laajemmin sijoittajien tiedossa. Isot pääomarahasto-yhtiöt näkivät tilaisuuden kasvattaa hallinnoitavaa pääomaa laajentamalla tuotepalettiaan kasvurahoitusvaiheeseen. Myös venture capital -managerit laajensivat strategioitaan ja keräsivät ennätyskokoisia myöhäisen vaiheen rahastoja.

Olemme eläneet positiivisen inflaation aikaa kohta vuoden ja rahoituksen saatavuus on selvästi vaikeutunut. Start-up yrityksiä kehotetaan karsimaan kuluja ja varmistamaan pääoman riittävyyden sekä välttämään varainkeruuta, sillä sijoittajien riskinottohalukkuus on historiallisen alhainen. Tämä on luonut paremman kysyntä / tarjonta -tasapainon sekä huomattavasti järkevämmät arvostukset. Esimerkiksi ohjelmistoyritysten mediaaniarvostukset ovat nyt palanneet historiallisen keskiarvon tasolle, 7-7,5 kertaa[1] vuotuinen liikevaihto (”ARR”). Tämä on selkeä muutos verrattuna vuoden 2021 tilanteeseen, jolloin mediaaniarvostus [2] oli 25 kertaa vuotuinen liikevaihto. Uusien rahoituskierrosten arvonmuutos on ollut suurinta myöhäisvaiheen transaktioissa, joiden mediaaniarvostus on laskenut 40 % vuoden 2021 huipusta, noin 200 miljoonaan dollariin. Aikaisen vaiheen arvostukset ovat korjautuneet maltillisemmin mediaaniarvostuken laskiessa 5-10 % 130 miljoonaan dollariin. Siemenvaiheen arvostustaso on kestänyt paremmin ja mediaaniarvostukset ovat kasvaneet hieman, 18 miljoonaan dollariin.

Yritykset kasvavat nykyään nopeammin kuin koskaan innovaation ja vahvan digitaalisen kehityksen ansiosta. Yritykset tarvitsevat todennäköisesti vähemmän aikaa "kasvaakseen" arvostuksiinsa. Tämä yhdessä maltillisempien arvostusten kanssa kertoo mielestämme siitä, että uusien venture capital -sijoitusten tuotto-odotus on erittäin houkuttelevalla tasolla.

3. Venture capital -markkina on syklinen ja mahdoton ajoittaa.

Eräs sijoittaja totesi kerran, että "markkina-ajoittamisen kunniagalleria on melko tyhjä". Tämä pätee erityisesti venture capital -omaisuusluokkaan. Pitkään sijoitusalalla olleet muistavat, että internet -kuplan puhkeaminen vuosituhannen vaihteessa sekä vuoden 2008-2009 finanssikriisi ravistelivat finanssimarkkinoita rajusti. Rahoitus kuivui kokoon sillä seurauksella, että monet start-up-yritykset menivät nurin. Monet eivät kuitenkaan muista, että pääoman niukkuus edistää innovaatiota ja jotkut tämän päivän tunnetuimmista teknologiayrityksistä näkivät päivänvalon noina vaikeina vuosina. Tänä päivänä hyvinkin tutut palveluyritykset, kuten Airbnb, Stripe ja Dropbox, perustettiin kaikki vuosina 2007-2009.

Start up –yrittäjät ovat luonteeltaan opportunistisia unelmoijia, jotka ”näkevät kulman taakse”. Inflaatio, nouseva korkotaso ja toimitusketjun ongelmat vaikuttavat tietysti myös start up – yritysten toimintaympäristöön, mutta venture capital -sijoituksissa ei kuitenkaan tehdä sijoituksia nykymarkkinaan. Tarvitaan kykyä sijoittaa ideoihin, palveluihin, ja tuotteisiin, jotka tulevat olemaan merkityksellisiä vasta 5, 10 tai jopa 15 vuoden kuluttua.

Parhaat venture capital -tuotot saavutetaan sijoittamalla parhaiden rahastomanagereiden kanssa läpi markkinasyklien. Sijoittajien tulee sietää riskiä, sillä markkinat ovat alttiita heilahteluille jatkossakin. Vaikka tulevat kvartaalit voivat olla haasteellisia monelle start-up yritykselle, ei innovointi lopu koskaan. Nyt luodaan perusta huomisen menestystarinoille ja edellisvuoden tapahtumista johtuen sijoitusympäristö on kenties houkuttelevin viimeiseen 10 vuoteen.

Staffan Jåfs

Staffan Jåfs, vastaa eQ Varainhoidon pääomasijoituksista


[1] Meritech: yritysarvo / seuraava 12 kk liikevaihto verrokkidata per 13.3.2023.

[2] Arvostusdata: Pitchbook-NVCA monitor 31.3.2023

Tämä blogikirjoitus käsittelee ajankohtaisia asioita venture capital -sijoittamisesta. eQ:n ja TrueBridgen tarjoamat venture capital -sijoitustuotteet on tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille.