09.12.2022

eQ:n kiinteistörahastojen näkymät edelleen hyvät

eQ:n kiinteistörahastojen tuotto oli hyvä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Myös rahastojen näkymät ovat edelleen vahvat: nettovuokratuotot ovat hyvällä tasolla (5,2 % eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja 5,7 % eQ Liikekiinteistöt) ja kohteille on hyvin vuokralaiskysyntää. Vuokrat nousevat pääosassa kohteita elinkustannusindeksin mukaisesti vuodenvaihteessa 2022/23. Lisäksi eQ:n kiinteistötiimillä on molemmissa rahastossa kehityskohteita, joiden tarkoitus on nostaa kohteiden arvoa ja luoda uutta, vahvaa vuokrakassavirtaa. Kehitystyö helpottuu sen osalta, että laadukkaita rakennusalan resursseja on nyt aiempaa paremmin saatavissa. Rahoituksen hinta nousee korkojen nousun myötä, mutta nousu näkyy eQ:n rahastoissa melko hitaasti. Rahastojen rahoitus koostuu useammasta fasiliteetista ja maturiteetista ja merkittävä osa siitä on korkosuojattu.

eQ:n kiinteistörahastojen kiinteistövarallisuuden arvo on yli 3,5 mrd. euroa ja vuokrattava pinta-ala yli miljoona neliömetriä. Pääosa kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Kiinteistösijoittaminen kannattaa ajatella pitkäjänteisenä sijoittamisena, joka tuoton lisäksi tuo hajautusta korko- ja osakesijoitusten rinnalle. eQ-rahastot ovat pitkäaikaisia ja vastuullisia kiinteistöomistajia. Kiinteistöjä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Rahastojen tuotto-odotus lähivuosille on 6-9 %* p.a. (kulujen jälkeen). eQ Yhteiskunta- ja eQ Liikekiinteistöt –rahastot ovat jälleen auki merkinnöille 31.12.2022.

eQ Kiinteistörahastojen kohteet valitaan siten, että ne palvelevat yritysten muuttuvia tarpeita. eQ:n kiinteistötiimi kehittää kiinteistöjä asiantuntevasti vuokralaisten tarpeita kuunnellen. eQ:n kiinteistötiimi jatkaa kiinteistöjen normaalia ylläpitoa, vuokrausta ja kehittämistä sekä vie käynnissä olevia kehityshankkeita eteenpäin suunnitellusti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
30.9.2022
eQ Liikekiinteistöt
30.9.2022
Tuotto perustamisesta: + 9,0 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)
Tuotto 3 kk: 1,8 %
Tuotto 12 kk: 8,9 %
Kiinteistövarallisuus: 2 179 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,8 vuotta
Vuokrausaste: 98 %
Kohteet: 161 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 8,6 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)
Tuotto 3 kk: 2,1 %
Tuotto 12 kk: 9,8 %
Kiinteistövarallisuus: 1 317 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,1 vuotta
Vuokrausaste: 93 %
Kohteet: 50 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

Molemmat kiinteistörahastomme ovat hyvin hajautettuja sekä liiketoiminnan, maantieteen että vuokralaisten osalta. Kiinteistörahastoja hoitaa eQ:n 18 kiinteistöammattilaisen tiimi. Tiimi kehittää hyvin aktiivisesti kiinteistöportfoliota, yksittäisiä kiinteistöjä sekä vuokrausta.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston vuokrausaste on 98 % ja eQ Liikekiinteistöt -rahaston 93 %. Molempien rahastojen vuokrausaste on pysynyt hyvällä tasolla koko rahastojen olemassaolon ajan. eQ:n kiinteistörahastoissa vuokrasopimukset ovat aina markkinahintaisia ja käytännössä kaikki vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksin noususta johtuen rahastojemme sopimusvuokria tullaan nostamaan vuodenvaihteessa.

eQ:n kiinteistörahastojen kohteissa energiatehokkuus ja muu vastuullisuus ovat olleet avainasemassa jo pitkään. Rahastoissa tehtyjä konkreettisia vastuullisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi vihreän kaukolämmön, geoenergian ja aurinkoenergian käyttö useissa rahaston kohteissa. Vastuulliset energiaratkaisut tuovat rahastoille lisäarvoa nousevien energiahintojen vuoksi ja kasvattavat kiinteistöjen arvoa ja houkuttelevuutta.

Korkojen nousu nostaa rahoituksen hintaa. eQ:n kiinteistörahastoissa rahoitus on järjestetty sekä kiinteäkorkoisella joukkolainalla että vihreänä pankkilainana, jossa on 50 %:n korkosuojaus. eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahastolla velan osuus on tällä hetkellä noin 31 % ja eQ Liikekiinteistöt –rahastolla noin 40 %. Lainoja on eri mittaisia ja erilaisilla sopimuksilla. Tämän tarkoituksena on ennakoida ja hallita rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa. Olemme ennakoineet, että korkotaso ei tule pysymään nollassa ikuisesti ja korkojen nousu on mielestämme paluuta kohti ”normaalimpia” rahoitusolosuhteita.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt

eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2012 ja sillä on jo 10 vuoden tuottohistoria. Rahasto on kasvanut Suomen suurimmaksi erikoissijoitusrahastoksi. Alkuvaiheessa rahasto omisti pääosin hoiva- ja päiväkoteja, mutta kiinteistösalkun sisältöä on muokattu merkittävästi viime vuosina. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, joissa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Rahaston kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Rahaston tuotto sen perustamisesta lähtien on ollut +9,0 % p.a*.

Hankinnat
Rahasto hankki kohteita vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana noin 60 miljoonalla eurolla. Hankintoja tehtiin Helsingissä ja Espoossa. Helsingistä hankittiin ikäihmisten palveluasumisen kohde ja Espoosta peruskorjaushanke, johon on kiinnitettynä vuokralaiseksi mm. Espoon kaupungin perhekeskus.

Kehitys- ja rakennushankkeet
Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Orton-sairaalan kylkeen on rakenteilla uudisrakennus hoivakoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n käyttöön. Rakennustyöt valmistuvat 2023. Lisäksi rahastossa on käynnissä useita rakennushankkeita erityisesti ikäihmisten palveluasumis- ja erityishoivasegmentissä.

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2014 ja on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin erikoisijoitusrahasto. eQ Liikekiinteistöt –rahaston käyttötarkoitusjakauma on hyvin hajautettu useammalle toimialasektorille. eQ Liikekiinteistöjen isoimmat toimialasektorit ovat toimistot 30 %, liiketilat 22 % ja päivittäistavarakauppa 21 %. Kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla sekä isoissa kasvukeskuksissa. Rahaston tuotto sen perustamisesta lähtien on ollut +8,6 % p.a.*

Hankinnat

Rahasto osti kohteita vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana noin 43 miljoonalla eurolla. Rahasto hankki toimistorakennuksen Espoon Leppävaaran parhaalta paikalta ja kehityspotentiaalia omaavan kohteen Helsingistä Malmin Novan vierestä. Nova on ollut rahaston salkussa jo useamman vuoden.

Kehitys ja rahoitushankkeet
Vantaalla Kivistössä on rakenteilla paikalliskeskus, jonka pääkäyttäjiä ovat mm. S-market, Lidl ja Vantaan kaupunki. Hanke valmistuu vuonna 2023.

*Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Kiinteistörahastojen koko tuottohistoria on esitetty alla.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8 %, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 1-9/2022 6,8%
eQ Liikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%, 2021 8,9%, 1-9/2022 7,2%
**Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain
***Sisältäen rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset.

eQ:n kiinteistörahastot auki merkinnöille 31.12.2022

eQ Yhteiskunta- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 31.12.2022. Huomioithan, että merkintäilmoituksen ja -maksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä perjantaina 30.12.2022, joka on vuoden viimeinen pankkipäivä. Rahastojen merkintä- ja lunastuspäivät voit tarkastaa rahastojen sivuilta:
eQ Liikekiinteistöt

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Riskit

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

Rahastomerkintä on helpointa tehdä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen.

Rekisteröidy tästä

Yhteisö/yritys voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yhteisön/yrityksen salkkua verkkopalvelussamme täyttämällä valtuutuslomakkeen. Valtuutuslomakkeen saat täältä. Lomakkeessa on ohjeet verkkopalvelun käyttöönottoa varten.

Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).