15.09.2022

ESG raportti 2022

eQ Varainhoito uudistaa vastuullisuusraportointiaan osake- ja korkorahastoissa

eQ Varainhoito on pitkään tehnyt yhteistyötä ISS ESG:n ja CDP:n kanssa ja näiden  kanssa yhteistyötä jatketaan. Kesällä 2022 yhteistyökumppaniksi lisättiin MSCI, joka arvioi salkuissa olevien yhtiöiden vastuullisuuden ja toimittaa dataa muun muassa hiilidioksidipäästöistä. Samalla eQ uudistaa korko- ja osakerahastojensa vastuullisuusraportointia merkittävästi.

Syyskuun alussa julkaistaviin, uusiin vastuullisuusraportteihin MSCI tekee ulkopuolisen arvion salkussa olevien yhtiöiden vastuullisuudesta ympäristö- ja yhteiskuntavastuun osalta. Sen lisäksi seuraamme mm. yhtiöiden sitoutumista tieteellisen päästövähennystavoitteeseen sekä valmiutta vähähiilisyyteen siirtymisen aiheuttamiin haasteisiin. Hiili-intensiteetin ja normirikkomusten raportointiin sisältyy nyt myös historiallinen kehitys.  Seuraamme edelleen yritysvastuuraportoinnin toteutumista. Uutuutena on yhtiöiden taksonomian mukaisuuden ja taksonomiakelpoisuuden raportointi sekä EU:n määrittelemän 14 pakollisen PAI-indikaattorin (Principal Adverse Impact ”PAI”) raportointi.

ESG-datan saatavuus ja laatu ovat edelleen ongelmallisia, mutta kehitystä parempaan suuntaan tapahtuu koko ajan. Olemme erittäin iloisia, että voimme aloittaa esimerkiksi PAI-indikaattoreiden raportoinnin jo nyt.