15.12.2021

Sääntömuutos eQ Sininen Planeetta -rahastossa

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 30.9.2021 Sijoitusrahasto eQ Sininen Planeetta sääntömuutoksesta. Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 9.12.2021.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 15.1.2022

eQ Sininen Planeetta -rahaston sääntömuutos koskee rahaston luokittelemista EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävää kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa. Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavissa eQ Sininen Planeetta -rahaston rahastoesitteessä.

Muutosten hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Nykyiset ja uudet säännöt sekä rahaston avaintietoesite ovat saatavissa rahaston rahastokohtaisilta sivuilta eQ Sininen Planeetta ja eQ Sininen Planeetta BSAG sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse eQ Asiakaspalvelusta 09-6817 8700 (arkisin klo 9-16).

eQ Rahastoyhtiö Oy