20.10.2021

eQ:n kiinteistörahastot osallistuivat tänä vuonna kolmatta kertaa kiinteistöalan kansainväliseen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusarviointiin.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on maailmanlaajuinen vastuullisuusvertailu, jolla mitataan kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta eri osa-alueilla. Arviointi tehdään vuosittain ympäristöasioiden, vastuullisuuden johtamisen ja toimintatapojen osalta. Tutkimuksessa vastaajat luokitellaan asteikolla 1-5 niin, että kaikista vastaajista korkeimman pistemäärän saaneet 20 prosenttia saavat viisi tähteä ja seuraavat 20 prosenttia neljä tähteä jne. Vuoden 2021 vertailu tehtiin vuoden 2020 tiedoilla. GRESBin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain. Tänä vuonna arviointiin osallistui 1520 yhtiötä ja rahastoa 64 eri maasta.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston kokonaistulos nousi 15 pisteellä 78 pisteeseen sadasta. Tulos ylittää sekä GRESB-arviointiin osallistuvien keskimääräisen tuloksen (73) että rahaston oman vertailuryhmän tuloksen (67). Vastaavasti eQ Liikekiinteistöt -rahaston tulos parani viime vuodesta 11 pisteellä 79 pisteeseen ja ylittää rahaston vertailuryhmän (69) ja kaikkien osallistujien keskiarvon. Kokonaispisteillään molemmat rahastot saavuttivat arvioinnissa kolme tähteä.

eQ:n kiinteistörahastot ovat parantaneet tuloksiaan muun muassa tavoitteiden asetannassa, kiinteistöjen ympäristösertifioinneissa, sidosryhmävuorovaikutuksessa ja raportoinnissa. Viime vuoden merkittävistä projekteista mainittakoon eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja Liikekiinteistöt -rahastoille asetettu vähähiilisyystavoite käytönaikaisen energiakulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä asetettu vähähiilisyystavoite ohjaa vahvasti eQ:n tekemiä päätöksiä sekä kiinteistöjen hankintaprosesseissa että omistusaikana tehtävissä vastuullisuutta ja kestävyyttä edistävissä toimenpiteissä.

KaleGRESB-arvioinnista saatu tulos kertoo, että eQ tekee ja kehittää asioita kiinteistökohteissa vastuullisuuden osalta oikeaan suuntaan ja konkreettisia tuloksia saadaan aikaan.

eQ:n ilmastotyö on parhaillaan käynnissä. eQ pohtii, kuinka sen kiinteistörahastot ovat ratkaisuillaan hillitsemässä ilmastonmuutosta ja sopeutumassa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa. Osana ilmastotyötä on tärkeää ymmärtää ilmastonmuutoksen tuomia riskejä sekä niihin liittyviä kustannusvaikutuksia kiinteistörahastoissa.

Lue lisää esimerkiksi Tampereella sijaitsevaan uuteen kauppakeskus Kaleen valitusta edistyksellisestä ja ympäristöystävällisestä lämmitys- ja jäähdytyshybridistä.