09.06.2021

Inflaatiohuolien rinnalla huimia mahdollisuuksia!

Laskin

Inflaatiohuolet ovat heränneet vuosien hiljaiselon jälkeen ja tuotepulaa sekä voimakkaita hintapiikkejä ihmetellään päivittäin. Keskuspankit vakuuttavat inflaatiopiikin jäävän väliaikaiseksi kuten kasvupiikinkin ja korostavat, ettei paniikkiin ole syytä. Tilastoista näkee, että vuosi-inflaatio hidastuu viimeistään keväällä 2022, koska vuoden 2021 vertailutasot ovat poikkeuksellisen korkeita. Todennäköistä on myös, että tämän hetkisiä tarjontakapeikkoja saadaan helpotettua vahvistamalla toimitusketjuja ja kasvattamalla tuotantoa kovan kysynnän tuotteissa. Tavarahintainflaatiota helpottaa palvelusektorin avautuminen, jolloin kuluttajat voivat käyttää varojaan tasaisemmin tavaroihin ja palveluihin (mm. matkailu, ravintolat). Talouden vihreä rakennemuutos aiheuttaa epätasaista hintakehitystä ja pulaa tietyistä raaka-aineista. Niiden kanssa pitää olla kärsivällinen.       

Todelliset inflaatiopaineet syntyvät vasta, jos talouden käänne kuumentaa työmarkkinat, palkkainflaatio kiihtyy ja yritykset onnistuvat siirtämään nousevat kulut lopputuotteiden hintoihin. Keskuspankkien on pidettävä huolta siitä, ettei kriisiaikojen likviditeetti valu hintoihin. Yhdysvalloissa keskustelu elvytyksen leikkauksesta on jo käynnistynyt ja Fedin kesäkuun kokousta seurataan tarkkaan. Rahapolitiikan muutosten on oltava ennakoitavia ja rauhallisia, jotta velkamarkkinat eivät häiriinny ja valtiot, yritykset ja pankit saavat lainansa joustavasti uudelleen rahoitettua. Ensi vaiheessa leikataan joukkolainojen tukiosto-ohjelmia ja vasta myöhemmin nostetaan ohjauskorkoja pienin askelin. Jokaisen on varauduttava siihen, että rahan hinta ei ikuisesti pysy nollassa. 

Kuinka paljon korkojen odotetaan sitten nousevan? Yhdysvaltojen 10-vuoden koron arvioidaan nykyisillä talousnäkymillä nousevan 2-2,5 % haarukkaan eli 1 %-yksikköä nykytasoa korkeammalle. Euroopassa vastaava korkojen nousu toisi euromaiden 10-vuoden korot 1-2,0 % haarukkaan eli absoluuttisesti puhutaan edelleen historiallisen matalista koroista. Korkojen nousu ei ole ongelma ympäristössä, jossa nimelliskasvu ja yritysten tuloskehitys ovat vahvoja. Pankeille korkotason normalisoituminen on hyvä uutinen. Suuria koronnousuja ei odoteta, koska velkaantuneet valtiot eivät niitä nykyisillä kasvuennusteilla kestäisi. 

Entä, jos korot nousevat kuitenkin ennakoitua enemmän? Tällöin todennäköisintä on, että talous on yllättänyt positiivisesti ja keskuspankeilla on ollut tilaa antaa korkojen nousta. Kasvu ja tuloskehitys ovat ylittäneet odotukset. Yritykset ovat onnistuneet siirtämään kustannusnousuja myyntihintoihin. Kiinteistöstä on saatu vuokratuottoja ja asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Valtioiden velkamassat ovat vahvan nimelliskasvun myötä sulaneet ja näin markkinahäiriöltä on vältytty, vaikka korkojen nousu on ollut rivakkaa. Asuntovelallinen voisikin tässä vaiheessa testata, kestääkö talous 1 %-yksikön lyhyiden korkojen nousun. Tällä pitäisi euroalueella pärjätä jo jonkin aikaa. Korkotasoa tärkeämpää on miettiä kokonaisvelan määrä ja varmistaa, että talous kestää edessä olevat lainalyhennykset eikä se ole yliherkkä korkotason pienille muutoksille. 

Sijoitussalkuissa tervehtyvään kasvuun ja inflaationäkymään kannattaa varautua pienentämällä perinteisessä korko-osakesalkussa korkosijoitusten osuutta ja kasvattamalla osakkeiden painoa – jokainen oman riskintasonsa mukaisesti tietenkin. Yritysvalinnassa kestävä kehitys luo runsaasti mahdollisuuksia. Salkkuun kannattaa valita yhtiöitä, jotka kykenevät siirtämään nousevia kustannuksia myyntihintoihin. Selvää on, että osakepainotteisella salkulla riskien hallinta on tärkeää ja heiluntaa pitää sietää. Sijoitushorisontin pitää siis olla aidosti pitkä. 

Perinteisen korko-osakesalkun rinnalle suosittelemme vaihtoehtoisia sijoituksia, joilla riskejä ja kassavirtaa hajautetaan edelleen. Kiinteistösijoitukset tuovat salkkuun vuokratulovirtaa osinkovirran rinnalle. Ammattimainen kiinteistösijoitusryhmä voi lisäksi kehittää kiinteistökohteita ja luoda lisäarvoa sijoittajille tätä kautta. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat mahdollisia sijoituskohteita kaikille sijoittajille. Kiinteistösijoitusten ohella ammattimaiset sijoittajat allokoivat osan varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ja korkosijoituksiin ja sitoutuvat rakentamaan näitä salkkuja vuosien sijoitusohjelmilla. 

Sijoittajien on tärkeää muistaa, että maailmassa avautuu tämänkin kriisin ja murroksen keskellä aivan uusia mahdollisuuksia. Koronavirukseen on löydetty toimiva rokote ja tukioperaatiot ovat saamassa taloudet vahvaan kasvuun. Kestävän kehityksen trendi näyttää johtavan investointiaaltoon, mikä tukee tulevien vuosien kasvua. Osa yrityksistä tulee tekemään elämänsä tuloksen ja jopa murheenkryyni Italia saattaa olla matkalla parempaa. Nyt on vain pidettävä huolta siitä, että elvytystä aletaan leikata, kun taloudet toipuvat. 

Kirsi Martin

Kirsi Martin, strategi