27.01.2021

Kehittyvien markkinoiden osinko-yhtiöt menestyivät hyvin vuonna 2020. Miltä näyttää 2021?

 Kivijono kaislikossa

Viime vuosi markkinoilla oli poikkeuksellisen vaikea. Useimpien kehittyvien markkinoiden maiden talous supistui voimakkaasti ja vain ne taloudet kasvoivat, jotka onnistuivat tukahduttamaan koronapandemian nopeasti. Tämä näkyi luonnollisesti myös yritysten tuloksissa: kehittyvien markkinoiden indeksissä yhteenlaskettu tulossumma laski 34 prosenttia. Tulosten lasku ei ollut kuitenkaan näin suuri vahvan taseen omaavilla osinkoyhtiöillä. eQ Kehittyvät Markkina Osinko –rahaston sijoituskohteena olevien yhtiöiden tulokset laskivat vain 5 prosenttia, emmekä odota yhdenkään salkkuyhtiön tekevän tappioita. Tämä näkyy myös vakaana osinkovirtana omistajille. Yksikään yhtiö ei keskeyttänyt osingonmaksua, vaan odotamme, että rahaston osinkotuotto pysyy 6,0 prosentissa*. eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö –rahastossa tilanne on samankaltainen, tulokset laskivat vain 3 prosenttia ja odotamme salkun osinkotuotoksi 5,4 prosenttia*.

*Tuotto-odotus on eQ:n arvio eikä lupaus tulevasta tuotosta

Odotamme, että vuosi 2021 on vahvan tuloskasvun vuosi

Viime vuotta varjosti koronapandemia, joka aiheutti merkittäviä sulkutoimia talouteen. Tilanne nyt vuoden alussa on yhä hankala. Pandemia leviää edelleen voimakkaasti ja uusia sulkutoimia joudutaan tekemään. Nyt kuitenkin on toivoa siitä, että tilanne alkaisi jossain vaiheessa helpottaa. Ensimmäiset rokotteet on saatu markkinoille ja toiveissa on, että kun vielä hetken maltamme odottaa, tilanne kääntyy parempaan. Käänne tulee näkymään myös taloudellisen aktiviteetin nousuna ja tulemme mahdollisesti näkemään erittäin vahvoja kasvulukuja jo tämän vuoden aikana. Tämä tulee näkymään salkkuyhtiöissämme vahvana tuloskasvuna ja yhä korkeampina osinkoina. 

Toinen viime vuosina kehittyviin talouksiin negatiivisesti vaikuttanut tekijä on ollut kauppasota. Odotamme myös tähän helpotusta, vaikka myös Biden haluaa selkeitä muutoksia Kiinan toimintaan. Uusi Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on maltillisempi ja aiempi näyttö on osoittanut, että Biden uskoo kansainvälisen kaupan tuomiin hyötyihin.  Jännitteet Kiina ja Yhdysvaltojen välillä tulevat siis säilymään, mutta uskomme, että Bidenin tapa toimia on ennustettavampaa. 

Piirretty harka

Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä uuteen vuoteen. Kiinalaisessa kalenterissa tuleva vuosi on härän vuosi.

Jukka-Pekka Leppä

Jukka-Pekka Leppä
Johtaja, kehittyvät osakemarkkinat