18.12.2020
LEHDISTÖTIEDOTE

eQ Varainhoito on 17.12.2020 tehdyssä lopullisessa sulkemisessa kerännyt ennätysmäärän 205 miljoonaa euroa Pohjois-Eurooppaan sijoittavaan eQ PE XII North -rahastoon. Samalla eQ toteutti jälkimarkkinarahastonsa eQ PE SF III:n lopullisen sulkemisen 170 miljoonan euron kokoisena. Molempien rahastojen ensimmäinen sulkeminen tehtiin tammikuussa 2020. Vuonna 2018 edelliset vastaavat rahastot keräsivät yhteensä 310 miljoonaa euroa.

eQ PE XII North on rahastojen rahasto, jonka kohderahastot sijoittavat oman pääoman ehtoisesti pohjoiseurooppalaisiin, pieniin ja keskisuuriin, listaamattomiin yhtiöihin. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri kehitysvaiheisiin. Kaikki salkkuyhtiöt ovat toiminnaltaan vakaita, voitollisia ja tyypillisesti kassavirtapositiivisia. Sitoumuksia tehdään sekä uusiin, perustettaviin rahastoihin että jälkimarkkinoilta ostettaviin rahastoihin. eQ PE SF III on eQ:n kolmas jälkimarkkinarahasto. Se sijoittaa samalla fokuksella kuin eQ PE XII North, mutta ainoastaan jälkimarkkinoilta ostettaviin rahastoihin.

Staffan Jåfs, joka vastaa eQ:n private equity -tiimistä kommentoi:
”Kysyntä uusia Eurooppa -rahastojamme kohtaan on koronasta huolimatta ollut erittäin vahvaa. Sijoittajat ovat samalla nähneet, miten PE tasapainottaa salkkua volatiilissa markkinaympäristössä. PE-markkinan aktiviteetti on vuoden loppua kohden selvästi vilkastunut ja uudet rahastomme pääsevät hyödyntämään sitä sijoitustoiminnassaan. Historiallisesti markkinakorjausta seuranneet vuodet ovat tuoneet sijoittajille erinomaisia tuottoja. Olemmekin tehneet ennätysmäärän sitoumuksia tänä vuonna ja tulemme sijoittamaan molemmat rahastot täyteen vuoden 2021 loppuun mennessä. Merkittävä osa rahastojen sijoittajista on ohjelmasijoittajia, joille eQ rakentaa private equity -salkkua systemaattisesti. Pääosa sijoittajistamme on suomalaisia instituutiosijoittajia ja varakkaita yksityishenkilöitä, mutta rahastoissa on myös ulkomaisia instituutiosijoittajia”.

eQ Varainhoidon private equity -tiimi on Pohjoismaiden kokeneimpia rahastosijoitustiimejä, jolla on pääsy myös nopeasti täyteen kerättäviin rahastoihin. Nyt kerättyyn eQ PE XII North -rahastoon on jo tehty kuusi sitoumusta uusiin, perustettuihin rahastoihin ja lisäksi salkussa on eQ PE SF III:n kautta jo 37 yhtiötä.

2021 eQ käynnistää seuraavan Pohjois-Amerikkaan sijoittavan rahastonsa: eQ PE XIII US -rahasto tekee ensimmäisen sulkemisen tammikuussa 2021. Tämä tulee olemaan jo neljäs US-rahasto, jota yhdessä yhteistyökumppanimme RCP:n kanssa sijoitamme asiakkaillemme.


Helsinki 18.12.2020

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736
staffan.jafs(at)eQ.fi