13.01.2020
Ilmoitus Aurejärvi Varainhoito Oy:n ja eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osuudenomistajille

Aurejärvi Varainhoito Oy:n hallinnoimien Aurejärvi Best Global Ideas - ja Aurejärvi European Small & Mid Cap sijoitusrahastojen hoidon luovuttaminen eQ Rahastoyhtiö Oy:lle

eQ Varainhoito Oy on 13.12.2019 allekirjoitetulla kaupalla ostanut Aurejärvi Varainhoito Oy:n Best Global Ideas - ja European Small & Mid Cap sijoitusrahastoihin liittyvän liiketoiminnan. Rahastot siirtyvät eQ Varainhoito Oy:n täysin omistaman eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiksi 14.2.2020 alkaen. Molempien Rahastoyhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet siirtoja koskevan luovutussuunnitelman ja rahastojen uudet säännöt 12.12.2019 ja Finanssivalvonta on 13.1.2020 myöntänyt luvan Aurejärvi Best Global Ideas - ja Aurejärvi European Small & Mid Cap -sijoitusrahastojen hoidon siirrolle. Rahastojen salkunhoito siirtyy samassa yhteydessä eQ Varainhoito Oy:lle.

Rahastojen säännöt muuttuvat

Molempien rahastoyhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet lisäksi 12.12.2019 luovutussuunnitelman liitteenä molempien rahastojen uudet säännöt. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 13.1.2020. Uudet säännöt tulevat voimaan samanaikaisesti, kun rahastojen hoito siirtyy eQ Rahastoyhtiö Oy:lle 14.2.2020 alkaen.

Rahastojen nimet muuttuvat ja uudet nimet ovat seuraavat:

Sijoitusrahasto Aurejärvi Best Global Ideas => Sijoitusrahasto eQ Maailma
Sijoitusrahasto Aurejärvi European Small & Mid Cap => Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö.

Muut keskeisimmät muutokset ovat rahastoja hallinnoivan yhtiön muutos eQ Rahastoyhtiöksi, merkintöjen päivittäisen katkoajan muutos (klo 13 => klo 18) ja lunastusten katkoajan muutos (klo 13 => klo 12). Lisäksi eQ Maailma voi jatkossa sijoittaa kaikki varansa muihin rahastoihin. Rahastojen palkkiot ja kulut pysyvät tässä yhteydessä ennallaan. Näiden muutosten lisäksi on tehty muita vähäisiä muutoksia. Säilytysyhteisö säilyy toistaiseksi ennallaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorina. Vanhat ja uudet säännöt sekä avaintieto- ja rahastoesitteet löytyvät eQ:n verkkosivuilta osoitteesta www.eQ.fi.

Sijoitusrahastojen hoidon siirtyminen eQ Rahastoyhtiö Oy:lle ja sääntöjen muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

eQ:n Asiakaspalvelu vastaa mielellään kaikkiin asiaa koskeviin kysymyksiin arkipäivisin klo 8-16, puhelimitse 09-6817 8700 tai sähköpostitse asiakaspalvelu(at)eQ.fi. Lisätietoja saa myös eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki, www.eQ.fi.

Aurejärvi Varainhoito Oy

eQ Rahastoyhtiö Oy


Rahastojen säännöt ja esitteet voimassa 13.2.2020 saakka

Aurejärvi rahastojen rahastoesite

Sijoitusrahasto Aurejärvi Best Global Ideas säännöt

Avaintietoesite Best Global Ideas A-sarja

Avaintietoesite Best Global Ideas I-sarja

Avaintietoesite Best Global Ideas R-sarja

Sijoitusrahasto Aurejärvi European Small & Mid Cap säännöt

Avaintietoesite European Small & Mid Cap A-sarja

Avaintietoesite European Small & Mid Cap I-sarja

Avaintietoesite European Small & Mid Cap R-sarja

Rahastojen säännöt ja esitteet voimaan 14.2.2020 alkaen

Rahastoesite eQ Eurooppa Pienyhtiö

 eQ Eurooppa Pienyhtiö säännöt

KIID eQ Eurooppa Pienyhtiö

Rahastoesite eQ Maailma

eQ Maailma säännöt

KIID eQ Maailma