03.07.2019

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt -rahasto laski liikkeelle 100 meur joukkovelkakirjalainan

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt on ensimmäisenä erikoissijoitusrahastona laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainan. Rahasto keräsi pohjoismaiselta sijoittajajoukolta 100 miljoonaa euroa. Laina oli selvästi ylimerkitty. 

Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on vakuudellinen, euromääräinen ja sen maturiteetti on noin 4,5 vuotta. Lainan kuponkikorko on 2,75 %. Järjestäjänä toimi Nordea Bank Abp.

Rahoitusta käytetään uusien kohteiden hankintoihin ja pääosin raha on sitoutunut kohteisiin jo heinäkuun alkuun mennessä.

”Joukkovelkakirjalaina laajentaa rahaston rahoituspohjaa ja vieraan pääoman lähteitä, sekä tuottaa uusia välineitä rahaston kasvun ja strategian toteuttamiseen. Erityisen hienoa oli nähdä, että kiinnostus sijoittajien keskuudessa oli vahvaa ja kysyntä ylitti odotukset. Mukaamme lähti laaja ja merkittävä ammattisijoittajien joukko Suomessa ja Ruotsissa.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin toimitilakiinteistöihin. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Toimintansa aikana rahaston toteutunut tuotto kulujen jälkeen on ollut 9,4 % p.a.*

Ehdot

Tiedote

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.