26.06.2019
LEHDISTÖTIEDOTE

eQ Varainhoito Oy (”eQ") on kevään 2019 aikana kerännyt eQ PE XI US -rahastoon ennätykselliset 213 MUSD. eQ:n edellinen US-rahasto kerättiin vuonna 2017 ja se oli kooltaan 105 MUSD. Ensimmäisen, vuonna 2015 kerätyn US-rahaston koko oli 80 MUSD.

Edeltäjänsä tavoin eQ PE XI US -rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin private equity -rahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Rahaston sijoitussalkussa tulee olemaan 14-15 rahastoa, joiden avulla rahasto tullaan tulevien vuosien aikana hajauttamaan useille eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja noin 150 kohdeyhtiöön.

Rahaston hallinnointiyhtiönä toimii eQ ja sijoitusneuvonantajana RCP Advisors. RCP:n 48 hengen tiimi työskentelee Chicagossa ja Newport Beachilla Kaliforniassa ja yhtiön hallinnoitavat varat ovat 7,8 mrd USD.

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, kommentoi:
"eQ PE XI US on kooltaan yli kaksi kertaa suurempi kuin edeltäjänsä, mikä on erittäin hieno tunnustus RCP:n ja eQ:n osaamisesta. Olemme itse erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön kumppanimme RCP:n kanssa. Jo pitkään eQ-rahastoihin sijoittaneiden asiakkaiden lisäksi XI-rahastoon tuli sijoittajaksi myös uusia, merkittäviä instituutiosijoittajia. Vuoden 2017 eQ PE IX US -rahastossa on yli 70 sijoittajaa ja uudessa eQ PE XI US -rahastossa sijoittajia on 90. Muiden sijoittajien rinnalla eQ:n ja RCP:n avainhenkilöt sekä eQ Oyj ovat tehneet yhteensä 3,6 MUSD sijoitussitoumukset rahastoon.
Pääosa asiakkaistamme sijoittaa eQ:n private equity -rahastoihin suunnitelmallisesti eli salkkua rakennetaan joka vuosi tehtävin sijoitussitoumuksin. eQ tuo markkinoille joka toinen vuosi Eurooppaan sijoittavan rahaston ja joka toinen vuosi USA:han sijoittavan rahaston. Teemme tammikuussa 2020 ensimmäisen sulkemisen eQ PE XII North -rahastoon, joka sijoittaa Pohjois-Eurooppaan.”
eQ:n omalla private equity -sijoitustiimillä on erittäin pitkä kokemus PE-markkinasta ja eQ hallinnoi yhteensä 6,7 mrd euron private equity -varallisuutta.

Helsinki 26.6.2019
eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:
Staffan Jåfs, Johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy
+358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi