25.04.2019
LEHDISTÖTIEDOTE

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt myy Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):lle (SBB) 48 kiinteistöä, jotka ovat pääosin tehostetun palveluasumisen kohteita ja päiväkoteja. Kauppahinta on noin 142 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa 29.4.2019. Ruotsalainen Samhällsbyggnadsbolaget on yksi pohjoismaiden merkittävimmistä yhteiskuntakiinteistöjen omistajista.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on perustettu vuonna 2012 ja se on kasvanut voimakkaasti – rahaston kiinteistöomaisuus oli maaliskuun 2019 lopussa 1,1 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin hoivakiinteistöjen omistaja ja sen hoidosta vastaa kymmenen ammattilaisen tiimi. Rahaston kiinteistöomistus on hyvin hajautettu sekä alueellisesti että kohdetyypin mukaan. Nyt tehtävä kauppa on ensimmäinen merkittävä myynti rahastosta.

”Toteutuva kauppa muokkaa eQ Hoivakiinteistöt –rahaston kiinteistösalkkua haluamaamme suuntaan. Kaupan myötä Rahasto vahvistaa asemaansa isompien ja keskeisten hoiva-/ yhteiskuntakiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä sekä tehostaa toimintaansa. Kiinteistöjen lukumäärä salkussa pienenee 197:sta 149 kappaleeseen ja samalla yksikkökoko kasvaa, mikä tehostaa rahaston hallinnointia. Pääkaupunkiseudun osuus salkusta on kaupan jälkeen 57 % ja tehostetun palveluasumisen osuus 40 %. SBB ostajana on arvostettu toimija, joka keskittyy hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Toteutuva kauppa on myös vahva osoitus markkinan toimivuudesta ja aktiivisuudesta.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Toimintansa aikana rahaston toteutunut tuotto kulujen jälkeen on ollut 9,0 % p.a.

eQ Varainhoito Oy
Lisätietoja:
Tero Estovirta, Johtaja, Kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh. +358 50 593 6194 / tero.estovirta(at)eQ.fi