04.02.2019

Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan?

Länsitaloudet ovat poliittisen murroksen keskellä. Globalisaatiota halutaan purkaa, Kiinan nousua jarruttaa, kansallista itsenäisyyttä lisätä (Brexit) ja maahanmuuttoa rajoittaa. Kaikki edellä mainitut tavoitteet luovat epävarmuutta ja jarruttavat globaalia talouskasvua. Edessä näyttääkin olevan vahvojen vuosien (2017-2018) jälkeen paluu arkeen, jossa globaali BKT-kasvu jää 3,5 prosentin tuntumaan. Keskuspankit pyrkivät pehmentämään laskua ja pienentämään taantumariskiä hidastamalla koronnostojaan ja joustamaan jopa taseen leikkauksessa, jos tarvetta on.  

Sijoittajat joutuvat sopeutumaan ympäristöön, jossa ennustettavuus on heikkoa, kasvu kädenlämpöistä, mutta inflaatio saattaa pysyä lähellä keskuspankkitavoitteita. Korkomarkkinoilla tämä tarkoittaa vaisua tuottopotentiaalia, koska korkotaso on historiallisen matala eikä koronlaskutilaa etenkään euroalueella ole. Lisäksi joukkolainojen likviditeetti on kyseenalainen markkinahäiriöissä ja voi pahimmillaan johtaa korkosijoituksissakin merkittäviin tappioihin.

Osakemarkkinoilla tuottopotentiaalia on korkosijoituksia enemmän, mutta markkinaheiluntaa on siedettävä. Osinkovirta on arvokas sijoittajille, joilla vaihtoisia kassavirranlähteitä on vähän. Tuloskasvumielessä odotetaan 4-7 % positiivista tuloskasvua markkinasta riippuen. Osakesalkun poliittiset riskit kannattaa hajauttaa huolellisesti Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille. Osinkostrategiaa on hyvä pitää salkuissa pahan päivän varalle ja yhtiöiden velkaantuneisuus kannattaa tutkia tarkkaan. Vakavaraiset yhtiöt selviävät markkinahäiriöissä velkaisia yhtiöitä paremmin.

Perinteisen likvidin sijoitussalkun rinnalle suosittelemme kunkin sijoittajan oman riskiprofiilin mukaan vaihtoehtoisia sijoituksia riskien hajauttamiseksi ja tuottoheilunnan hillitsemiseksi. Puoliavoimilla kiinteistörahastoilla raha saadaan nopeasti töihin. Kiinteistösijoituksissa tärkeää on nojata tuotteisiin, joiden tuotto-odotus pohjautuu järkevään vuokravirtaan ja maltilliseen velkavipuun eikä niinkään kiinteistöjen arvojen nousuun. Pääomasijoituksissa (private equity, buyout) sijoitushorisontti on pitkä ja allokaation rakentaminen vie vuosia. Sijoituksilla tavoitellaan 4-5 % lisätuottoja suhteessa listattuun osakemarkkinaan. Private credit -sijoitukset ovat puolestaan velkamarkkinoilla kiinnostava vaihtoehto sekä PE- että PC-sijoituksia voivat tehdä vain ammattimaiset sijoittajat.

Kaiken kaikkiaan suosimme sijoitustyyliä, jossa salkun korkonaisriskitaso mietitään tarkkaan. Tavoitetuottojen saavuttaminen on tärkeää, mutta siten, että markkinaheilahtelujen kanssa pystytään elämään ja säästytään paniikkimyynneiltä. Hajauttaminen yli omaisuuslajien ja markkinoiden tuo vakautta sijoituksiin eikä salkun likviditeettiäkään pidä unohtaa. Kassavirrat on hoidettava heikossakin markkinassa.

 Kirsi Martin

Kirsi Martin, Strategi