01.06.2018

eQ Kiinteistörahastot Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia

eQ Varainhoidon kiinteistörahastot ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Kiinteistörahastojen oma pääoma ylitti maaliskuussa 2018 miljardi euroa. Voimakkaan kasvun myötä eQ Varainhoito on noussut Suomen suurimpien kiinteistösijoittajien joukkoon.
KTI

Suurimmat kiinteistösijoittajat Suomessa, top 30, Suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvo vuoden 2017 lopussa

eQ Liikekiinteistöt –erikoissijoitusrahasto perustettiin 2014 ja eQ Hoivakiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2012. eQ Kiinteistörahastot ovat tähän mennessä sijoittaneet kotimaisiin kiinteistöihin jo lähes 1 400 miljoonaa euroa. Rahastot omistavat yhteensä 185 kiinteistöä, joista 32 on eQ Liikekiinteistöjen ja 153 eQ Hoivakiinteistöjen omistuksessa.

Keskustori

Molemmat rahastomme ovat hankkineet aktiivisesti uusia kohteita. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana rahastot tulevat tekemään hankintoja yli 200 miljoonan euron edestä.

eQ Kiinteistösijoitustiimi vastaa rahastojen sijoitustoiminnasta

eQ:ssa kiinteistösijoituksia hoitaa 8 kiinteistöalan ammattilaisen muodostama tiimi. Kiinteistötiimin johtaja Tero Estovirran mukaan kiinteistösijoittamisen perustana on vahva markkinatuntemus. Käyttäjämarkkinatuntemus on tärkeässä roolissa analysoitaessa vuokralaiskantaa, kohteen soveltuvuutta ja vuokrattavuutta.  Kiinteistö liittyy aina vahvasti paikkaan ja siksi kohteen vaikutusalueen, kaupunkiseudun ja elinkeinoelämän dynamiikan tuntemus ovat tärkeitä. Estovirta korostaa, että pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö vuokralaisten kanssa on yksi kriittisistä menestystekijöistä kiinteistörahastojen toiminnassa. Yhteistyö luo lisäarvoa niin kiinteistörahastoille kuin vuokralaisillekin. Myös rakennukset itsessään ovat tänä päivänä monimutkaisia ja teknisesti vaativia kohteita ja niiden ylläpito on jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää ammattitaitoa ja suunnitelmallisuutta.

Kiinteistötiimi

”eQ:n kiinteistötiimi on rakennettu vahvan toimialatuntemuksen ja pitkän kokemuksen omaavista henkilöistä. Jokaisella jäsenellä on erityisosaamista tietyltä kiinteistösijoittamisen osa-alueelta. Kokonaisuutena tiimi muodostaa erittäin vahvan kokonaisuuden.” 

Molempien eQ Kiinteistörahastojen tuotot ovat olleet erinomaisia: 

eQ Liikekiinteistöt
Tuotto perustamisesta (31.12.2014) 10,2 %* p.a 
eQ Hoivakiinteistöt
Tuotto perustamisesta (1.7.2012)  9,0  %* p.a 
 Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen  Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen
 *Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

Sijoittaminen eQ Kiinteistörahastoihin on helppoa

eQ:n Kiinteistörahastot ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen kuluva merkintäjakso päättyy 30.06.2018 (Merkintäilmoitus ja -maksu tulee olla toimitettu eQ:lle 29.6.2018 klo 18 mennessä).

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. Rahastojen (ei rahastoyhtiön) perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lainkaan lunastuspalkkiota. Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n Kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä, joihin pyydämme ystävällisesti tutustumaan.
 
Yksityissijoittajan on helpointa tehdä rahastomerkintä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen voit tehdä rahastomerkintöjä omia pankkitunnuksiasi käyttäen tai halutessasi luoda käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yritys- ja yhteisöasiakkaita pyydämme olemaan yhteydessä eQ:n asiakaspalveluun.