01.02.2018
LEHDISTÖTIEDOTE

Uuden eQ PE X North -pääomarahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin 83 miljoonan euron kokoisena. Ensimmäisessä sulkemisessa oli mukana yhteensä 43 sijoittajaa, joista 40 on sijoittajana myös eQ:n aiemmissa pääomarahastoissa. Varainkeruuta jatketaan kevään ajan ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään kesäkuussa. Tavoitekoko on 175 miljoonaa euroa.

eQ PE X North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin Pohjois-Euroopassa. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan kiinnostavia rahastoja jälkimarkkinoilta, mikä nopeuttaa rahan sitoutumista. Rahaston sijoitukset hajautetaan eri toimialoille, maantieteellisesti ja ne hajautuvat hyvin myös ajallisesti. Tavoitepaino jälkimarkkinasijoituksille on 20-40 % kokonaisuudesta. Ensimmäiset sijoitussitoumukset tehdään heti rahaston perustamisen jälkeen ja eQ:n tavoitteena on tehdä kaikki sijoitussitoumukset vuosien 2018-2019 aikana.

Samassa yhteydessä eQ perustaa toisen jälkimarkkinarahastonsa eQ PE SF II:n, jonka ensimmäinen sulkeminen on 65 miljoonan euron kokoinen. eQ PE X -rahaston jälkimarkkinasijoitusten osuus toteutetaan eQ PE SF II -rahaston kautta ja ensimmäisessä sulkemisessa eQ PE X -rahaston sijoitus on 32 miljoonaa euroa. Molempien rahastojen varainkeruun ja sijoitusperiodin pituus on sama. eQ PE SF II -rahaston sijoitustoiminta on käynnistymässä ja rahastoon on tulossa seitsemän täyteen sijoitettua kohderahastoa.

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:
”Tiimimme on Pohjoismaiden kokeneimpia rahastosijoitustiimejä, jolla on yhteenlaskettuna yli 90 vuoden kokemus managerivalinnasta Pohjois-Euroopassa. Tuottohistoriamme 67 tekemästämme pääomarahastosijoituksesta on erittäin vahva. Pitkäaikaisena toimijana olemme saavuttaneet laajan tunnettuuden pääomasijoittajien keskuudessa, mikä mahdollistaa meille pääsyn parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin. Viime vuosina myös tunnettuutemme jälkimarkkinoilla on vahvistunut.
Näyttää siltä, että sijoittajat sekä Suomessa että maailmalla kasvattavat vaihtoehtoisten sijoitusten painoa salkuissaan. Suomessa yhä useampi sijoittaja toteuttaa PE-salkkunsa rakentamisen yhteistyössä eQ:n kanssa.”


Helsinki 1.2.2018

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736
staffan.jafs(at)eQ.fi