09.01.2018

eQ Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 14.12.2017 eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt erikoissijoitusrahastojen sääntömuutoksista. Sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 3.1.2018 ja ne tulevat voimaan 15.2.2018.

Muutoksilla on täsmennetty rahastojen sääntöjen seuraavia kohtia: 5 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet sekä 10 § Rahaston ja rahasto-osuuden arvon laskeminen. Rahastoyhtiölle on lisätty mahdollisuus päättää, että Rahastossa voi olla hallinnointipalkkioltaan tai valuutaltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja ja että Rahastoyhtiö vahvistaa kulloinkin liikkeelle laskettavien osuussarjojen tarkemmat merkintäedellytykset, jotka julkaistaan voimassa olevassa rahastoesitteessä.

Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia, eikä muutosten hyväksyminen edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja sääntömuutoksista, nykyiset ja uudet säännöt sekä avaintietoesitteet on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse 09-6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy


Allaolevat säännöt tulevat voimaan 15.02.2018

eQ Hoivakiinteistöt säännöt

eQ Liikekiinteistöt säännöt