05.06.2017

LEHDISTÖTIEDOTE

eQ Varainhoidon kiinteistörahastot ovat kasvaneet vahvasti ja rahastojen kiinteistöomaisuus on nyt jo yli 1000 miljoonaa euroa. Asiakkaamme ovat sijoittaneet rahastoihin 700 miljoonaa euroa ja rahastot käyttävät maltillista velkavipua. eQ Varainhoito hallinnoi kahta erikoissijoitusrahastomuotoista kiinteistörahastoa: eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt.

eQ Hoivakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastoja hoitaa ammattimainen 7 hengen kiinteistötiimi, jonka lisäksi eQ:n hallinnossa työskentelee useita kiinteistörahastojen toimintaa tukevia ammattilaisia.

"eQ:n kiinteistörahastot ovat kasvaneet vahvasti ja sijoittajat ovat olleet rahastoista hyvin kiinnostuneita. Olemme määrätietoisesti toteuttaneet näkemystämme ja strategiaamme. Rahastoillemme ominaista ovat pitkät vuokrasopimukset ja vahvat vuokralaiset. Markkinan tunteminen ja syvällinen yhteistyö vuokralaistemme kanssa ovat keskeisiä asioita ja toimintamme ydin.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja, Tero Estovirta


Helsinki 5.6.2017

eQ Varainhoito Oy