30.12.2016

Ajatuksia sijoitusvuodelle 2017

eQ Varainhoito tekee joka vuosi sijoitussuunnittelun tueksi neljä eri ennustetta eli  skenaariota tulevalle vuodelle.

Perusskenaariossa maailmantalous kasvaa 3 prosentin vauhtia ja inflaatio kiihtyy hieman kaikilla alueilla. Vahvassa skenaariossa globaali kasvu yllättää positiivisesti ja myös investoinnit käynnistyvät. Keskuspankit joutuvat kiristämään rahapolitiikkaansa. Heikon kasvun ympäristössä maailmantalouden kasvu painuu 2,5 prosenttiin, investointiaktiviteetti ei piristy ja tuottavuuden lasku jatkuu. Kriisiskenaariossa kasvun pettäminen nostaisi markkinariskit uudelle tasolle ja paine finanssipolitiikan tukitoimiin kasvaisi. Koska finanssipolitiikka ei pysty tekemään nopeita päätöksiä, keskuspankit joutuisivat taas pelastustoimiin.Pidämme perusskenaariota näistä todennäköisimpänä ja myös vahvan kasvun skenaarion todennäköisyys on hieman kasvanut. Mitä tämä voisi tarkoittaa korko- ja osakemarkkinoille?

Korkomarkkinoiden näkymä on haastava, mutta perusskenaariossa keskuspankit onnistuvat pitämään markkinat rauhallisina. Tällä oletuksella rahamarkkinatuotto on nolla ja matalariskisten joukkolainojen (valtio, IG) tuotto on lähellä nollaa. Riskilliset korkosijoitukset (high yield ja kehittyvien talouksien lainat) tuottavat parhaiten, mutta niidenkin tuotto jää viime vuosia matalammaksi.

Osakkeiden tuottopotentiaali on korkosijoituksia vahvempi ja osingoista saadaan pääosa osake salkun kassavirrasta. Perusskenaariossa osaketuotot ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Osakemarkkinat tarvitsevat  talouskasvua tai tulos- ja arvostusriskit kasvavat. Sijoittajan on varauduttava myös ajoittaiseen, kovaankin heiluntaan markkinoilla.  Eurooppa on selkeä esimerkki haastavista tulosodotuksista. Kehittyvillä markkinoilla tulosodotukset ovat maltillisempia ja edullisia osakkeita löytyy.    

Kiinteistösijoitusten tuottopotentiaali on kiinnostava. eQ:n puoliavoimet hoiva- ja liikekiinteistörahastot tavoittelevat 7-10 prosentin tuottoja maltillisella velkavivulla. Tuotto-odotus perustuu puhtaasti vuokratulovirtaan – ei kiinteistöjen arvonmuutoksiin.

Kirsi Martin, Strategi