20.06.2016
eQ Varainhoito on 17.6. tehdyssä lopullisessa sulkemisessa kerännyt ennätysmäärän 160 miljoonaa euroa Pohjois-Eurooppaan sijoittavaan eQ PE VIII North -private equity rahastoon. Rahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin helmikuussa 2016 eli varainkeruu on ollut erittäin nopea.   
 
eQ PE VIII North on rahastojen rahasto, jonka kohderahastot sijoittavat oman pääoman ehtoisesti pohjoiseurooppalaisiin, pieniin ja keskisuuriin, listaamattomiin yhtiöihin. Rahaston salkussa tulee olemaan noin kymmenen rahastoa, joiden kautta sijoitukset hajautetaan 100-150 yhtiöön eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri kehitysvaiheisiin. Kaikki ostettavat yhtiöt ovat kuitenkin jo toiminnaltaan vakaita, voitollisia ja tyypillisesti kassavirtapositiivisia. Sitoumuksia tehdään sekä uusiin, perustettaviin rahastoihin että jälkimarkkinoille.  
 
Staffan Jåfs, joka vastaa eQ:n pääomasijoitusten tiimistä kommentoi:
”Olemme jo jonkin aikaa nähneet yhä useampien sijoittajien nostavan private equity -allokaatiotaan. Tämä liittyy korko- ja osakemarkkinoiden tilanteeseen sekä tarpeeseen hajauttaa salkkuja edelleen ja hakea lisätuottoa. Osa sijoittajista tekee sitoumuksen private equityyn ensimmäistä kertaa. Sen lisäksi, että keräsimme rahastoon 160 miljoonaa euroa erittäin nopeasti, rikoimme myös ennätyksen sijoittajien määrän osalta. eQ PE VIII North -rahastoon sijoitti yhteensä lähes 80 sijoittajaa, joista 38 on uusia eQ private equity -rahastoissa. eQ perustaa uuden PE-rahaston vuosittain ja rahastojen sijoitusfokus on joka toinen vuosi Eurooppa ja joka toinen vuosi USA. Useimmat sijoittajistamme rakentavatkin eQ:n kanssa itselleen pitkän aikavälin private equity -ohjelman. Tämä on erinomainen tapa luoda kokonaisuuden kannalta merkittävä ja hyvin hajautettu private equity -portfolio.
 
eQ Varainhoidon private equity -tiimi on Pohjoismaiden kokeneimpia rahastosijoitustiimejä, jolla on pääsy myös nopeasti täyteen kerättäviin rahastoihin. Tiimin tuottohistoria on erinomainen. Seuraava USA-rahastomme perustetaan alkuvuonna 2017 ja näemme jo nyt merkittävää kiinnostusta rahastoa kohtaan.”
 
Nyt kerättyyn eQ PE VIII North -rahastoon on jo tehty kolme sitoumusta uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi salkkuun on ostettu jälkimarkkinoilta portfolio jo kypsässä vaiheessa olevia saksalaisia yhtiöitä.

 
Helsinki 20.6.2016
 
eQ Varainhoito Oy
 
Lisätietoja:
 
Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736
staffan.jafs(at)eQ.fi