17.03.2016

eQ Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 16.3.2016, päätti yhtiön hallinnoimien eQ Rahastojen tuotto (T) -osuuksien omistajille maksettavasta tuotosta vuodelta 2015 seuraavasti:

Sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien omistajille maksettava tuotto on 4,0 %. Poikkeuksena eQ Kehittyvät Markkinat Osinko sijoitusrahasto, eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt erikoissijoitusrahastot, joiden tuotto-osuuksien omistajille maksetaan tuottona 6,0 %. Tuotto-osuuden euromäärä/osuus lasketaan 31.12.2015 rahasto-osuuden arvosta.

Maksettavalla tuotolla merkitään uusia vastaavia rahasto-osuuksia rahastojen yhteisissä säännöissä mainitulla tavalla. Poikkeuksena tästä ovat eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt –rahastot, joiden tuotto-osuuksilla tehtävät merkinnät toteutetaan vasta 31.3.2016 laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Niille osuudenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tuoton rahana, maksetaan tuotto 31.3.2016 mennessä. Poikkeuksena eQ Hoivakiinteistöt – ja eQ Liikekiinteistöt -rahastot, joiden tuotot maksetaan viimeistään 30.4.2016.

Lisätietoa rahastoistamme ja niiden tuotonmaksusta saat omalta yhteyshenkilöltäsi tai asiakaspalvelustamme sähköpostitse asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai 09-6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy