02.02.2016

LEHDISTÖTIEDOTE

2.2.2016, klo 09:00

eQ:n voimakas panostus kiinteistövarainhoitoon jatkuu. Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on ostanut 27 kiinteistöä Northern Horizon Capitalin hallinnoimalta Healthcare I -rahastolta. Hankitut kohteet ovat pääosin tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettuja, vuosina 2006-2012 valmistuneita kiinteistöjä. Niiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on lähes 50 000 m2.

Kesällä 2012 toimintansa aloittaneen eQ Hoivakiinteistöt -rahaston kiinteistöomaisuus nousee kaupan myötä yli 430 miljoonaan euroon. Rahasto omistaa kaupan jälkeen 123 hoiva-alan kiinteistöä Suomessa. Kaikki kohteet ovat täyteen vuokrattuja. Vuokralaiset ovat hoivatoimialan merkittävimpiä toimijoita Suomessa. Vuokrasopimusten keskimaturiteetit ovat pitkiä ja vuokrakassavirrat ovat vakaita.

”Toteutunut kauppa vahvistaa edelleen eQ Hoivakiinteistöt rahaston merkittävää asemaa suomalaisena hoivakiinteistösijoittajana. Olemme kasvattaneet omaa kiinteistösijoitusorganisaatiotamme ja olemme vuosi vuodelta vahvempi ja kiinnostavampi toimija niin vuokralaisten kuin asiakkaidemme näkökulmasta. Uskomme, että nykyaikaisten hoivakiinteistöjen tarve Suomessa tulee kasvamaan jatkossakin”, toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt sijoittaa varansa suomalaisiin hoiva-alan kiinteistöihin. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Toimintansa aikana rahaston toteutunut tuotto kulujen jälkeen on ollut 8,4 % p.a. Rahasto jakaa sijoittajilleen 6 %:n tuotto-osuuden vuosittain. 

Helsinki 2.2.2016

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, Johtaja, Kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh. +358 50 593 6194 / tero.estovirta(at)eQ.fi