24.03.2015
eQ Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 20.3.2015, päätti yhtiön hallinnoimien eQ –rahastojen tuotto (T) –osuuksien omistajille maksettavasta tuotosta vuodelta 2014 seuraavasti:

Sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien omistajille maksettava tuotto-osuus on 4,0 %. Poikkeuksena eQ Kehittyvät Markkinat Osinko sijoitusrahasto, jonka tuotto-osuus on 6,5 % ja eQ Hoivakiinteistöt erikoissijoitusrahasto, jonka tuotto-osuus on 6,0 %. Tuotto-osuuden suuruus lasketaan 31.12.2014 rahasto-osuuden arvosta.

eQ:n sijoitusrahastojen sääntöjen mukaisesti maksettavalla tuotolla merkitään uusia vastaavia rahasto-osuuksia rahastojen yhteisissä säännöissä mainitulla tavalla. Poikkeuksena on eQ Hoivakiinteistöt –rahasto, jonka tuotto-osuuksilla tehtävät merkinnät toteutetaan vasta 31.3.2015 laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Niille osuudenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tuotto-osuuden rahana, maksetaan tuotto-osuus 31.3.2015 mennessä. Poikkeuksena eQ Hoivakiinteistöt –rahasto, jonka tuotto-osuudet maksetaan 20.4.2015 mennessä.

Lisätietoa rahastoistamme ja niiden tuotonmaksusta saat omalta yhteyshenkilöltäsi tai asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu(at)eQ.fi ja 09-6817 8700.

eQ Rahastoyhtiö Oy