21.03.2014
eQ Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 18.3.2014, päätti yhtiön hallinnoimien eQ -rahastojen tuotto (T) -osuuksien omistajille maksettavasta tuotosta vuodelta 2013 seuraavasti:

Sijoitusrahastojen tuotto-osuudenomistajille maksettava tuotto-osuus on 4,0 %, paitsi eQ Kehittyvät Markkinat Osinko - ja eQ Hoivakiinteistöt –rahastojen tuotto-osuudenomistajille maksettava tuotto-osuus on 6,0 % vuoden vaihteen rahasto-osuuden arvosta.

eQ:n sijoitusrahastojen sääntöjen mukaisesti merkittiin maksettavalla tuotolla uusia vastaavia rahasto-osuuksia rahastojen yhteisissä säännöissä mainitulla tavalla. Poikkeuksena tästä on eQ Hoivakiinteistöt –rahasto, jonka tuotto-osuuksilla tehtävät merkinnät toteutetaan vasta 31.3.2014 laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Niille osuudenomistajille, jotka halusivat tuotto-osuuden maksettavaksi rahana, suoritetaan maksu 31.3.2014 mennessä.
Lisätietoa rahastoistamme on saatavilla Asiakaspalvelustamme numerosta 09-6817 8700.

Ystävällisin terveisin,

eQ Rahastoyhtiö Oy