04.02.2013
eQ Varainhoito Oy:n Private Equity –toiminnon perustama ja hallinnoima Amanda V East Ky –pääomarahasto on suljettu lopullisesti 50,0 miljoonan euron kokoisena. Pääomarahasto sijoittaa kasvu- ja buyout-pääomarahastoihin, jotka sijoittavat pienempiin ja keskikokoisiin listaamattomien yrityksiin Venäjällä, CIS, CEE ja SEE -maissa. Rahasto on jo toinen eQ:n pääomarahasto, joka sijoittaa Itä-Eurooppaan ja kuten edeltäjänsä, se sijoittaa sekä uusiin pääomarahastoihin että hankkii niiden osuuksia jälkimarkkinoilta.

”Olemme kiitollisia yli 20 sijoittajamme osoittamasta luottamuksesta vaikeista varainkeruu-olosuhteista huolimatta. Uusi rahasto vahvistaa markkina-asemaamme Venäjän ja Itä-Euroopan kasvavilla pääomasijoitusmarkkinoilla. Uuden rahaston myötä, hallinnoimamme varat Itä-Euroopassa ovat yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa ja olemme alueen merkittävimpiä instituutiosijoittajia”, toteaa pääomasijoituksista vastaava johtaja Staffan Jåfs.

Rahasto on aloittanut sijoitustoimintansa ja tehnyt kolme ensimmäistä sijoitussitoumustaan.

eQ OYJ

Janne Larma
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Johtaja, pääomasijoitukset Staffan Jåfs